Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК позволи на БФБ-София да купи енергийната борса

На 31 януари „Българска фондова борса – София“ АД  получи писмо от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), с което бе уведомена за официална нотификация от Европейската комисия. 

Комисията изразява мнение, че „Българска фондова борса – София“ АД е подходящ купувач за „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.
Причините са, че разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар, освен това като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти.

Друга причина е, че Борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари. 

Във връзка с гореизложеното, Европейската комисия одобрява „Българска фондова борса – София“ АД като купувач на енергийната борса.

Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД ще бъдат прехвърлени на „БФБ-София“ АД, с което ще бъде финализиран процеса по продажбата. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във