Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК очаква 4.1% растеж на българската икономика през 2022 година

Европейската комисия очаква 4.1% ръст на българската икономика през 2022 година. За 2023 г. се очаква увеличение на БВП с 3.5 на сто. 

"През първата половина на 2021 г. икономическото възстановяване в България беше възпрепятствано от висока икономическа несигурност и мерки за ограничаване. Инвестициите и износът на услуги останаха потиснати, докато вътрешното потребление и износът на стоки допринесоха положително за съвкупното търсене. Тези два фактора, съчетани с прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост, трябва да стимулират икономическия растеж през следващите две години. Фискалните стимули остават силни през 2021 г. От 2022 г. се очаква бюджетният дефицит да намалее. Ниските нива на ваксиниране и високите цени на енергията представляват краткосрочни предизвикателства за възстановяването", посочват от Еврокомисията.

Ускоряване на инфлацията

Краткосрочните показатели сочат около 40% по-малко пристигащи чуждестранни туристи през пиковия сезон юли-август. Въпреки че индустрията за настаняване частично компенсира недостига на чуждестранно търсене чрез привличане на местни посетители, както броят на наличните легла, така и степента на заетост бяха доста под нормалните нива. Положителната страна е, че частното потребление остава стабилно, подкрепено от разширяването на разполагаемия доход. Износът на стоки се възстанови бързо, като се възползва от нарастването на външното търсене, отбелязват от ЕК.

В доклада се напомня, че в отговор на нарастването на случаите на коронавирус, сертификатът за COVID-19 беше въведен за посетители и работници на обществени места от 21 октомври 2021 г. Предвид ниските нива на ваксиниране в страната, тези ограничения ще натежат върху частното потребление в продължение на няколко месеца, докато се постигне гладко функциониране на новия режим и по-високи нива на ваксиниране. Като цяло се очаква реалният БВП да нарасне с 3.8% през текущата година.

В своята Есенна макроикономическа прогноза ЕК предупреждава, че влиянието на по-високите цени на енергията върху инфлацията и консумацията може да се окаже по-сериозно от очакваното. Скорошното повишаване на енергийните цени и на цените на храните са на път да подкопаят покупателната способност на домакинствата с ниски доходи в България

"Инфлацията тази година ще се повиши до 2.4%, догодина ще достигне 2.9 на сто и ще започне да спада през едва 2023-та година до 1.8 процента", прогнозира Еврокомисията.

Бюджетният дефицит ще намалее

ЕК очаква дефицитът на консолидирания държавен бюджет да бъде 3.6% от БВП през 2021 година. Според Брюксел подобрението спрямо дефицита от предходната година от 4% от БВП се дължи главно на статистическите корекции в сметките на консолидирания държавен сектор за 2020 година.

"Фискалните стимули останаха стабилни през 2021 г., тъй като правителството разшири спешната подкрепа за домакинствата, бизнеса и здравния сектор и въведе нови мерки за подкрепа на уязвимите групи. Възстановяването на данъчните приходи обаче се очаква да компенсира въздействието върху дефицита от все още силен растеж на разходите. Предвижда се дефицитът да намалее през 2022 г., тъй като повечето от спешните мерки ще бъдат прекратени и се планират по-големи постъпления от ЕС, включително от Плана за възстановяване, за финансиране на по-голямата част от прогнозното увеличение на публичните инвестиции. Очаква се дългът на държавното управление да бъде около 26.7% от БВП през 2021 г. и да остане около това ниво след това", обобщава Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във