Банкеръ Weekly

прогнози

ЕК очаква 3.6% ръст на БВП в България

Европейската комисия публикува в четвъртък (7 февруари) своята Зимна икономическа прогноза за 2019 година. Очакванията на ЕК за България са  реалният БВП да нарасне до 3.6% през 2019 г. и да остане на това ниво и през 2020 година. В анализа страната ни Еврокомисията отбелязва, че ръстът на реалния БВП загуби инерция през 2018 г., когато икономиката на България нарастваше с 3.2% в сравнение с 3.8% през предишната година. Основният двигател на това забавяне беше отслабването на износа поради по-слабото външно търсене от големите търговски партньори в ЕС и Турция, както и някои специфични за отделните страни събития. Тенденциите в националната икономика обаче са били положителни. Увеличаването на заплатите продължи да стимулира растежа на частното потребление, а възстановяването при използването на инвестиционното финансиране от ЕС даде тласък на растежа на инвестициите.

Данните от проучването сочат нарастващи поръчки и по-висока производителност, което предполага, че ръстът на БВП ще се възстанови през следващите тримесечия. Вътрешното търсене беше основният двигател на растежа през 2018 г. и се очаква да остане такова през 2019 и 2020 година. Затягането на пазара на труда и допълнителните увеличения на заплатите в публичния сектор следва да осигурят постоянна подкрепа за частното потребление през 2019 година. Очаква се също частните и публичните инвестиции да останат силни благодарение на ниските данъци и финансирането от ЕС, се казва още в документа.

Европейската комисия отчита, че ценовият натиск се е увеличил  през 2018 година. Като цяло общата инфлация достигна 2.6% през 2018 година. Това се дължи на повишаването на цените на енергията, докато силното вътрешно търсене и увеличаването на цените на храните - поради разочароващата реколта, добавиха инфлационен натиск. Въпреки подкрепата за силно търсене и висок ръст на заплатите очаква се  инфлациятаа да спадне до 2.0% през 2019-а, главно в резултат на базови ефекти, а след това да се успокои още повече - до 1.8% през 2020 година. 

На европейско равнище през 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.

През втората половина на миналата година икономическата активност намаля, тъй като ръстът  на световната търговия се забави, несигурността засегна доверието, а резултатите в някои държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори - като смущения в производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика. В резултат на това растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) както в еврозоната, така и в ЕС  намаля на 1.9 % през 2018 г. спрямо 2.4 % през 2017 година.  Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха стабилни. Икономическият растеж ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. Очаква се сега БВП на еврозоната  да нарасне с 1.3 % през 2019 г. и с 1.6 % през 2020 година.

Следващата подробна прогноза на Европейската комисия ще бъде съставена през май.

Атанаси Петров

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във