Банкеръ Daily

Финансов дневник

EK набра средствата за SURE: България получава 1 млрд. лв. заем

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си.

Емисията се състои от две акции - първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 милиарда евро с падеж през 2040 г. Имаше много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигациите бяха в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации, съобщи ЕК в сряда (21 октомври). 

И двете облигации бяха емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10-годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.

Според ЕК това са изгодни ценови условия за най-голямата досега емисия на облигации от Комисията и благоприятно начало за инструмента SURE. Условията, по които Комисията взема заеми от пазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки, които получават заемите.

Банките, които помогнаха на Европейската комисия по тази трансакция бяха Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.

Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.

България е сред 17-те държави членки, поискали заем от ЕК. В края на септември финансирането за страната ни получи окончателното одобрение от Европейския съвет.

България ще получи заем в размер на 511 млн. евро. Максималният срок за погасяване на задължението е 15 години. Периодът за предоставяне на финансова помощ е 18 месеца. За да получи заема, страната ни издаде гаранции по инструмента SURE в размер на 107,5 млн. евро.

Засега не е ясно каква е лихвата. "Финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни условия", уверява обаче Европейската комисия. 

Както стана дума, средствата се отпускат за защита на работните места и работниците, засегнати от Covid пандемията, което в нашия случай означава, че ще бъде финансирана схемата, известна като "60/40".

Facebook logo
Бъдете с нас и във