Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК даде зелена светлина на българската схема за 150 млн. евро в подкрепа на бизнеса

Европейската комисия одобри българската схема в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките и средни предприятия в контекста на избухналата пандемия от коронавирус.

"Тази схема в размер на 150 милиона евро ще позволи на България да подкрепи малкия и среден бизнес под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции в размер до 800 хил. евро на дружество. Това ще помогне на предприятията да посрещнат нуждите си от ликвидност в тези трудни времена. В тясно сътрудничество с държавите членки намираме работещи решения за справяне с икономическите последици от пандемията в съответствие с правилата на ЕС", обясни заместник-председателят на Европейската комисия Маргрете Вестегер.

България уведоми ЕК за схема за държавна помощ с прогнозен бюджет в размер на 150 милиона евро за подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус.

Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции.

Схемата, която ще бъде отворена за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност във всички сектори с някои изключения, определени от България, има за цел да подобри достъпа им до ликвидност. Идеята е най-силно засегнатите от икономическото въздействие на избухналата пандемия от коронавирус фирми да продължат дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията й, тъй като подкрепата няма да надвишава 800 хил. евро на дружество, собственият капитал и квазикапиталови средства ще бъдат предоставени само на платежоспособни дружества и помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 година.

Схемата е част от пакета от антикризисни мерки, представен от финансовия министър Владислав Горанов в началото на седмицата. 

Освен безлихвените кредити за физически лица, Горанов съобщи и за още един инструмент, управляван от Българската банка за развитие -  необезпечени кредити до 300 000 лв., предоставяни от търговските банки и гарантирани от ББР. Обемът на програмата е 2 млрд. лв. и е достъпен до всички сектори на бизнеса.

Чрез Фонда на фондовете е обявен финансов инструмент за отпускане на кредити с максимален размер до 3.6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Мярката се администрира отново през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия.

През Фонда на фондове има инструмент за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история.

Последната схема е за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във