Банкеръ Daily

Финансов дневник

EIOPA призова застрахователите към гъвкавост

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) призова застрахователи и застрахователни посредници да съдействат  на клиентите си за смекчаване на  въздействието на коронавируса.

"Застрахователите, както и застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност играят важна роля за осигуряване на възможност на потребителите да управляват ефективно рисковете, с които се сблъскват и да им  осигуряват защита срещу несигурността. Достъпът  до застрахователните услуги и непрекъснатостта им са съществено условие за  преодоляването на разпространението на заразата", пише в обръщението си  EIOPA.

Според европейският застрахователен надзор степента и мащабът на проблемите, причинени от разпространението на коронавируса, могат да накърнят доверието в сектора, ако не се запази като основен приоритет справедливото отношение към потребителите. 

В тази връзка  EIOPA апелира към застрахователите и застрахователните посредници да отчитат различните последици от заразата за ежедневните дейности на потребителите, по-специално във връзка с въведените мерките за социално дистанциране и самоизолация.  Примерите, които се сочат, без да са изчерпателни, включват: невъзможността  за завеждане на претенция в изисквания срок; невъзможност за извършване на преглед (например за  проверка на автомобил или медицински преглед); а също и използването на жилището за работа вкъщи, което може да противоречи на  условие от застрахователната полица за домашно имущество.

На първо място EIOPA изисква  застрахователите и посредниците да предоставят на потребителите ясна и навременна информация
относно правата им по договора.

"Необоснованото въвеждане на изключения би могло да доведе до ощетяване на потребителите, а да причини  и по-тежки репутационни щети за застрахователния сектор. В тези времена на крайна нужда и напрежение е от съществено значение потребителите да разберат и да бъдат наясно с обхвата на покритията, на приложимите изключения и въздействието на COVID-19 върху застрахователните им договори", подчертава регулаторът. От EIOPA призовават бранша да се отнася коректно с потребителите и  представителите на компаниите бъдат  изчерпателни във всички съобщения, които изпращат.

Според надзора е нужно застрахователите да отчитат интересите на потребителите и да прилагат гъвкавост в отношенията с тях. "Ситуацията може да изисква гъвкавост по отношение на процесите и на времевите рамки, за да позволи на потребителите да запазят важно покритие, което в противен случай би било загубено", подчертават от EIOPA. Регулаторът напомня, че като общ принцип, въвеждането на обратно действие за покритие на претенции, които не са били предвидени в първоначалните договори, би могло да създаде съществен риск за платежоспособността и в крайна сметка да накърни  защитата на застрахованите лица и стабилността на пазара.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във