Банкеръ Daily

Финансов дневник

EIOPA представи годишната си програма

Сближаването между надзорните органи е от ключово значение в период, в който ефективното изпълнение на Платежоспособност II е едновременно и предизвикателство и възможност. Това пише в съобщение към Единния програмен документ за 2017-2019 на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).  

В обръщението се посочва, че EIOPA се ангажира да достави качествено регулиране, като крайната цел е да се доразвие и да улесни общата европейска култура на финансов надзор. Мерките са насочени и към повишаване на доверието на потребителите в областта на финансовия сектор и по-точно сигурност в осигуряването на пенсиите.

"Излизайки от безпрецедентна финансова криза, от която са силно засегнати и икономиката и хората, EIOPA ще продължи да допринася за предвиждане и смекчаване на непредвидени събития за финансовия сектор и ще се възползва от стрес-тестове, рисковите показатели и други инструменти, за да бъде в предната линия при действията за секторите застраховане и пенсионно осигуряване", пише още в съобщението на EIOPA.

В този контекст Единния програмен документ предоставя информация за целите на институцията. В съответствие с принципите за прозрачност и отчетност на EIOPA, Документът разписва новите по-подробни изисквания към информацията за приходите, разходите, персонала и организационната структура.

Правилата са разработени в съответствие с новите изисквания на Европейската комисия, като част от новия Финансов регламент, за да се подобри последователността и съпоставимостта между органите на Европейския съюз. В първата част се разяснява посоката на развитието на EIOPA и съответните стратегически цели и действия за периода 2017 - 2019 година. Във втората част се очертават задачите, които ще се изпълняват през 2017 година.

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във