Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕИФ отпусна нова кредитна линия за 150 млн. евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк България ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програмата COSME на Европейската комисия. Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.

"Със значителната сума от 150 млн. евро e възможна пряка подкрепа за малките компании, които имат нужда от финансиране, като така ще стимулираме растежа и създаването на нови работни места в страната. Насърчавам МСП в България да се възползват от тази възможност", заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен.

"Двете споразумения ще осигурят изгодни условия за финансиране за българските МСП, които досега не са имали достъп до финансиране, като например по-ниски обезпечения", разясни главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт.

Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк България ще предостави кредити в размер на 100 млн. евро. По силата на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия в размер на 50 млн. евро. По този начин, посредством Инвестиционния план за Европа над 2600 малки и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 150 млн. евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във