Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕИФ отпусна 160 млн. евро за иновативни компании

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписаха гаранционно споразумение за увеличаване на кредитирането на иновативни малки и средни предприятия (МСП) в осем страни в Централна и Източна Европа. Партньорството е по програмата на ЕС за проучвания и иновации Хоризонт 2020 (Horizon 2020) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (European Fund for Strategic Investments).

Рамковото споразумение позволява на УниКредит да предложи допълнително финансиране на стойност 160 млн. евро за иновативни компании чрез своите банки в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Сърбия. Банките от групата на УниКредит в Босна и Херцеговина и Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранции, предоставени от ЕИФ по програмата Хоризонт 2020, а гаранционните споразумения с банките на УниКредит в България, Хърватия, Чехия и Словакия, Унгария и Румъния ще бъдат подкрепени от ресурси, идващи от Плана за инвестиции на Европа.

15 милиона евро за иновативен бизнес в България

В рамките на споразумението УниКредит Булбанк ще предложи на българския бизнес кредитна линия в размер на 15 млн. евро при преференциални лихвени условия и намалено кредитно обезпечение. 50 % от кредитния риск на предоставяните кредити ще бъде гарантиран по силата на механизма InnovFin.  Максимално допустимият размер на финансиране по схемата в България ще бъде 3.75 млн. евро, а минималният – 25 000 евро.

Изискванията към предприятията, които ще кандидатстват за кредити по тази линия, са да разработват продукти, процеси или услуги, които са иновативни или да се занимават с научноизследователска и развойна дейност. Допустими кандидати по схемата са и предприятия, които през последните 24 месеца са регистрирали поне един патент или са получили  награда за иновации от европейска организация.

Схемата ще е с продължителност на действие 2 години като при интерес от страна на бизнеса може да бъде удължена с още една. 

"Рамковото гаранционно споразумение за МСП ще бъде инструмент в помощ на страните от Западните Балкани и Източна Европа за насърчаване на иновациите и предприемачеството.   Убеден съм, че мрежата от банки на УниКредит в тези осем страни ще насочи допълнително финансиране към компании с голям потенциал, които ще са в състояние да го превърнат в икономически растеж и разкриване на нови работни места", каза главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Джилберт.

“Имаме ясен ангажимент за подкрепа на малки и средни предприятия в Централна и Източна Европа. Рамковото споразумение с ЕИБ ще ни даде възможност да улесним развитието на малките и средни предприятия в региона на ЦИЕ благодарение на широката ни банкова мрежа. Така местните фирми ще имат по-лесен достъп до финансиране и ще се възползват от по-добри цени“, коментира Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във