Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕИФ и УниКредит увеличават гаранционната схема InnovFin с 500 млн. евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит се споразумяха да увеличат размера на гаранционната схема InnovFin, насочена към подобряване на достъпа до финансиране на иновативните микро, малки, средни (с персонал до 249 души) и междинни предприятия (с персонал до 499 души). Увеличението в размер на 500 млн. евро ще бъде разпределено между девет страни, сред които и България.

Подписаното днес споразумение ще даде възможност на УниКредит да предложи през своите девет банки и шест лизингови дружества в ЦИЕ допълнително финансиране на иновативни дружества в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Това означава, че МСП и междинните предприятия в тези страни ще имат достъп до общо 1 млрд. евро в обширната клонова мрежа на УниКредит в региона.

Увеличението на гаранционната схемата е благодарение на Хоризонт 2020, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции – сърцето на инвестиционния план за Европа.

Банките в Босна и Херцеговина и в Сърбия и лизинговата компания в Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранция, предоставена от ЕИФ и подкрепена от Хоризонт 2020, докато гаранционните споразумения с банките и лизинговите компании в България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Словения, ще бъдат подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции – финансовия стълб на инвестиционния план за Европа.

При подписването Лиляна Павлова, , каза: “Това второ увеличение  с участието на УниКредит, е доказателство за успешното сътрудничество между ЕИФ и УниКредит. Надяваме се, че занапред, като се опираме на нашите настоящи взаимоотношения, заедно ще продължим да създаваме действащи начини за предлагане на подкрепа на онези, които се нуждаят от нея и по този начин да изпълняваме целите на нашата политика. Това е още по-важно, когато се опитваме да изгладим пазарните дефицити в региона на ЦИЕ.“, заяви вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова. 

Алесандро Тапи, Главен инвестиционен директор на ЕИФ, допълни: „Операцията, уговорена днес, ще увеличи цялостния портфейл от 500 млн. евро до 1 млрд. евро в полза на около 1300 МСП и малки дружества със средна капитализация. Този ръст е доказателство за стремежа на ЕИФ и УниКредит да увеличат достъпа до финансиране за МСП, работещи в Централна и Източна Европа.“

Директорите на УниКредит за Централна и Източна Европа Джанфранко Бизани и Николо Убертали отбелязха, че през последните осем години УниКредит е стартирала повече от десет инициативи в сътрудничество с ЕИФ в ЦИЕ с общ капацитет от повече от 1,7 млрд. евро, включително JEREMIE, RSI („Инструмент за споделяне на риска“), инициативата МСП, COSME, инструментите за микрофинансиране, WB EDIF, Fund of Funds по EAFRD (Инвестиционна схема, свързана с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), EaSI и InnovFin SMEG (гаранционни схеми за развитие на малки и средни предприятия).

Повече от 50% средства са усвоени вече по тези инструменти средства, от което са се възползвали повече от 5 000 клиенти в региона. Благодарение на гаранционните инструменти за МСП на InnovFin, повече от 350 клиенти вече са получили подкрепа за развитието на своите иновативни проекти. С удвояването на нашия инструмент за подпомагане до 1 млрд. евро, можем още повече да улесним развитието на иновативните МСП в страните от ЦИЕ като дадем възможност за по-лесен достъп до финансиране и подпомагане на местните икономики. Това още повече подчертава нашия сериозен ангажимент към обслужването на клиентите ни в Централна и Източна Европа.

Гаранционната схема отразява ангажимента на ЕС да развива своевременно конкретни инициативи, насочени към ускоряване на кредитирането и гарантиране на трансакции, които могат да доведат до увеличаване на работната заетост и растежа в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във