Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕИФ и "Райфайзенбанк България" ще осигурят до 150 млн. евро за бизнеса

Европейският инвестиционен фонд продължава ударното сключване на споразумения с банки, опериращи в България.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и "Райфайзенбанк България" ЕАД подписаха в понеделник (10 януари) допълнително споразумение в подкрепа на българските компании и удължиха срока, в който те могат да кандидатстват за финансиране, свързано с COVID - до 31 декември 2022 г. Сделката ще гарантира портфейл от 150 милиона eвро в ново финансиране и става възможно в рамките на  Европейския гаранционен фонд . Той следва две по-ранни  споразумения,  подписани между ЕИФ и "Райфайзенбанк" от началото на пандемията.

Споразумението за гаранция дава възможност на "Райфайзенбанк България" да продължи да подкрепя малките и средните предприятия (МСП) и малките средни предприятия в България. Досега се очаква гаранциите, подкрепени от Европейския гаранционен фонд (ЕФГФ) с "Райфайзенбанк", да отключат до 300 милиона евро за финансиране на МСП и фирми със средна капитализация, съобщиха от фонда. 

Съгласно споразуменията компаниите ще имат достъп до финансиране за инвестиционни заеми до десет години, заеми за оборотен капитал до пет години и револвиращи заеми и овърдрафти.

"Райфайзенбанк България" и ЕИФ значително засилиха сътрудничеството си през последните години. До момента сътрудничеството доведе до над 1.1 милиарда евро финансови споразумения, включително над 560 милиона евро в подкрепа на българските МСП, изправени пред негативните икономически ефекти от началото на пандемията от COVID-19", допълват от Европейския инвестиционен фонд.

В края на 2021 г. ЕИФ съобщи, че е сключено споразумение с италианската група "УниКредит", което ще позволи на банката да отпусне до 1 милиард евро финансиране на малки и средни предприятия в нашата страна, Словакия, Словения и Хърватия. Конкретно за България европейският фонд ще издаде гаранции в размер до 185 млн. лв., а от своя страна "УниКредит Булбанк" ще може да предлага заеми и други финансови продукти на малкия и среден бизнес при по-изгодни условия, включително намалени лихвени проценти, по-дълги гратисни периоди, по-ниски изисквания за обезпечение или удължени падежи. Заемите ще бъдат достъпни за дружествата, работещи в секторите на икономиката, най-силно засегнати от пандемията, заявиха от Европейският инвестиционен фонд, без дава посочват конкретни отрасли. 

Седмица по-рано друга кредитна институция от топ 5 на българския пазар по размер на активите - "Пощенска банка", оповести, че е подписала две нови гаранционни споразумения с ЕИФ. Те са за създаване на портфейл от кредити в размер до 650 млн. евро. "Включването в програмата ще даде възможност на банката да предостави улеснен достъп до финансиране на бизнеса при преференциални условия, подкрепяйки ликвидните нужди и проекти на малки, средни и междинни предприятия в настоящата предизвикателна икономическа среда. Програмата е отворена за участие на компании от всички сектори, като могат да кандидатстват както малки и средни предприятия с до 250 служители и годишен оборот до 97,5 млн. лв., така и междинни компании с персонал до 500 души. Допуска се финансиране за инвестиционни и оборотни нужди, както и рефинансиране на съществуващи задължения. Програмата е отворена за кандидатстване до края на 2022 година", уточниха от "Пощенска банка". 

Споразумения в рамките на миналата година бяха сключени също с ОББ и ББР.

Европейският гаранционен фонд (ЕГФ) е създаден от Групата на Европейската инвестиционна банка като предпазен щит за компании, пострадали от Covid кризата. Използвайки гаранции от близо 25 милиарда евро, ЕГФ позволява на ЕИБ и ЕИФ бързо да предоставят заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, собствен капитал и други финансови инструменти на разположение предимно на малки и средни предприятия, за да им позволят да преминат през трудните времена и да излязат от кризата. ЕГФ е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, който има за цел да осигури общо 540 милиарда евро за стимулиране на онези части от икономиката на ЕС, които са били най-тежко засегнати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във