Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ ПРЕДЛАГА ИНВЕСТИЦИОННИ ЕКСТРИ

Капитал Инвест (Capital Invest) - инвестиционен фонд, собственост на Банк Аустрия Кредитанщалт, започна да предлага в България акции на взаимните фондове, които управлява, чрез клоновете на Ейч Ви Би Банк БИОХИМ. Така клиентите на банката вече могат да влагат парите си в ценни книжа, които се търгуват на световните финансови пазари. Доходите от тези инвестиции са по-високи от вложенията в депозити, така че съществува немалък риск онези, които посегнат към тях, да претърпят и загуби. За сметка на това обаче няма да плащат данъци върху печалбите си (ако имат такива) от ценните книжа, в които ще инвестират чрез фондовете на Капитал Инвест. Причината е, че България е подписала спогодба с Австрия, според която реализираният в подобни случаи доход се облага с по-ниската от ставките, определени от австрийското и българското законодателства. Доходите от вложенията, направени чрез Капитал Инвест, се облагат по българските закони, тъй като данъчната ставка за печалба от инвестиции в ценни книжа у нас е нулева. Услугите на Капитал Инвест ще се предлагат в осем от клоновете на Ейч Ви Би Банк БИОХИМ в София, Пловдив, Варна и Бургас. Чрез тях всеки, който разполага с минимум 2000 свободни евро, може да ги инвестира например във Капитал Инвест Америка Сток - фонда за акции на големи американски компании, или в доларови облигации чрез Капитал Инвест Долар Бонд. Разнообразието се допълва от възможностите за вложения и в акции на европейски емитенти. Така например Капитал Инвест Юро Корпорейт Бонд предлага възможност за закупуване на европейски корпоративни дългови книжа, Капитал Инвест Юро Говернмент Бонд - на облигации, издадени от държави в ЕС, Капитал Инвест Селект Юръп Сток - на дялове в европейски компании, а Капитал Инвест Юро Кеш - на инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във