Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕИБ - обвитото в тайна творение на Европейския съюз

В квартал "Кирхберг", където са се подслонили  европейските институции в Люксембург, се намира и един от най-големите и най-чудати кредитори в света - Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя емитира повече облигации от "Джей Пи Моргън Чейз", но не е под надзора на нито един външен регулатор. Като кредитна институция на Европейския съюз банката работи по план за стимулиране на инвестиции на стойност 500 млрд. евро, но същевременно успява да свива размера на портфейла си от отпуснати заеми. Създадена с мисията да кредитира в публична полза - .обикновено  проекти, за които частните банки не ги е грижа или към които не смеят да посегнат. -Тя рядко губи дори цент от дадените назаем пари. И в наши дни харчи повече за годишната издръжка на персонала си, отколкото очаква да загуби от кредитния си портфейл, оценен на общо 455 млрд. евро. Такъв е странният свят на ЕИБ - огромна, безнадзорна машина  и  за облагодетелстване на европейските политици, владеещи до съвършенство изкуството да се изплъзват от риска. Президентът на институцията Вернер Хойер казва: "тази банка се разраства повече или по-малко незабелязано в горите на Люксембург през последните 60-61 години - до неизвестни размери и мощ". Хойер добавя, че понякога се учудва, че политическите лидери не разбират какъв вид инструмент държат в ръцете си: "всъщност това е политически инструмент, служещ за политически цели".

 

Президентът на ЕИБ - Вернер Хойер

 

Такива са и констатациите на екип от журналисти на "Файненшъл таймс", които няколко месеца са сглобявали къс по къс в цялостна картина силните и слабите страни на кредитната институция; преглеждали са книгата с отпуснатите заеми, с  "изтекли" от папките  оценки на одиторската й комисия и от вътрешната кореспонденция; и са разговаряли с десетки официални лица, директори и недоволни служители - всичките, пожелали анонимност. 

Проучването разкрива,че ставадума за  ултраконсервативен кредитор с големи работни обеми в период на промяна. Нито една мултинационална банка не може да конкурира подкрепата на ЕИБ при финансирането на проекти за борба с климатичните промени. Нито пък възможностите й да отпуска пари за най-големите инфраструктурни начинания. И дори когато се опитва да трансформира дейността си, обхвата й и апетита за риск, банката не спира да работи за промяна на старите си навици, което й налага бързо изменящата се реалност. Старият континент е по средата на прехода си към по-чиста енергия. Капиталовите му пазари са разпокъсани и понякога се борят за дългосрочно финансиране. Европейските лидери следят с тревога и  със завист възхода на Китай, стимулиран от гарантирани от държавата евтини заеми. А във въздуха се носи натрапчивото усещане, че Европа изостава в технологичното си развитие.

Спасение за някои от тези проблеми може да дойде от ЕИБ. Затова през тази година "група от лица с висока компетентност", включително учени, банкери и бивши официални правителствени представители, започнаха да проучват как институцията би могла да работи извън опеката на ЕС. Преговорите за новия дългосрочен бюджет на общността подлагат  на съмнение и гаранциите, които страните членки предоставят на банката като залог за отпуснатите заеми. Появиха се дори предложения за разделяне или преместване на част от банковите операции.

Мотивацията е да се даде по-ясна обществена визия  за европейската публична банка. И да се отговори на упреците на критиците, че институцията често се изкушава да финансира лишени от риск проекти, които поддържат баланса й постоянен, без особена принадена стойност за обществото. Един от "мъдреците", анализирали банката, казва, че "онези, които живеят в нея, са свикнали с нея и виждат само малка част от слона. Те никога не успяват да видят цялото чудовище...и липсата на смисъл за съществуването му".

ЕИБ е основана през 1958-а с персонал от 66 души

Тя е една от оригиналните институции на проекта за обединена Европа, роден на базата на компромиси. За да удовлетвори страстта на Германия към почтеност и независимост, ЕИБ е наречена банка и е принудена да привлича собствено финансиране. Но действителните й операции напомнят по-скоро на френското виждане за фонд за развитие под контрола на политиците, предназначен  да помага на по-бедните райони. Джудит Клифтън - професор в испанския университет на Кантабрия, посочва, че това противоречие "продължава и днес".

В течение на годините най-важната дейност на ЕИБ е била да прехвърля на страните членки на ЕС (чиято собственост е) евтините пари, които успява да събере, благодарение на върховия си инвестиционен рейтинг "ААА". Мостовете, пътищата и инфраструктурата, финансирани от институцията, помагат за спояването на единния пазар - от тунела под Ламанша и летището на Варшава до моста "Васко да Гама" в Лисабон.

Мостът "Васко да Гама" в Лисабон

Макар че в момента участва във финансирането на проекти за развитие и иновации, стилът й е същият - да предоставя  големи и безопасни кредити. От създаването си до наши дни ЕИБ е отписала едва 330 млн. евро от отпуснатите през този период заеми на обща сума приблизително  1390 млрд. евро - невероятно ниска сума, съставляваща  едва 0.0002 процента. Дори в периодите когато подкрепя по-рискови проекти, институцията остава уникално сигурен кредитор. През миналото десетилетие ЕИБ е заделяла резерви в размер на 0.1% от кредитната си книга. За сравнение, германската Банка за развитие KfW е очаквала провал на 0.8% от заемите, Китайската банка за развитие - 3.1%, а ЕБВР - 4.4 процента.

ЕИБ защитава политиката си с мотива, че "не съществува, за да поема рискове", а за да помага в покриването на разходите на ЕС с финансови инструменти, използвани за посрещането на публичните нужди. "ААА не е суета, а интегрална част от бизнесмодела ни", подчертава банковото ръководство.

Грегъри Клейс - анализатор в института "Брюгел", посочва, че различните планове за увеличение на банковия апетит към риска се провалят заради финансовите министри, които управляват институцията. И заради опасенията им, че тя ще загуби върховия си инвестиционен рейтинг. Фиксидеята за безусловна защита на кредитната оценка гарантира, че когато банковият заем включва някакъв риск, някой друг трябва да "застане пред амбразурата". Общо 75% от заемите на ЕИБ са обезпечени с външни гаранции, предоставени от бюджета на ЕС, от правителствата, от държавни органи или (по-рядко) - от самите длъжници. ЕИБ може също да се обръща към Европейската централна банка за спешна ликвидност. Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" неотдавна потвърди кредитната оценка на ЕИБ - "ААА", дори като не взе под внимание неизползваните капиталови обезпечения на членовете й.

ЕИБ реализира годишна печалба от около  2 млрд. евро, които задържа като резерв

Това е възможно благодарение на сигурността, която дава  подкрепената от данъкоплатците защитна мрежа. През 2014-а, преди да стане президент на Франция, Еманюел Макрон споделил с колегите си, че ЕИБ пази "ААА-статуса си като съкровище", което "може да остане неизползвано дори след като всички си отидат и умрат".

Преди четири години Европейската комисия и ЕИБ се опитаха да разсекат този възел чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции - т. нар. "план Юнкер" (на името на председателя на ЕК). Тогава ЕИБ го обрисува като  "начинание , което звучи на мнозина като фантастика", защото използва публични гаранции за насърчаване на кредитирането на частния сектор и генериране на допълнителни инвестиции за 500 млрд. евро. Схемата бе приветствана като триумф, но до каква степен  тя промени ЕИБ, остава спорно .


След като планът Юнкер бе задействан, кредитната книга на ЕИБ спря да нараства и дори се сви за първи път от началото на новото хилядолетие. Ръководството й твърди, че това няма нищо общо с фонда за стратегически инвестиции и се  дължи на  съвсем различни причини - несигурността около BREXIT и някои предсрочни погасявания. Още повече заемите на Юнкер са по-дребни и над десет пъти по-рискови. Въпреки това обаче по-малък от очаквания брой от тях са се превърнали в проблемни.

Съществуват безспорни области, в които ЕИБ играе безценна роля. Големи енергийни проекти като шотландската вятърна ферма Beatrice щяха да се борят за оцеляване без подкрепата на банката и  без  нейните дългосрочни заеми. Тя обаче продължава да отпуска евтини пари и за проекти с по-нисък риск. Например, по плана Юнкер 75 млн. евро са предоставени на компания на групата за частни инвестиции "Блекстоун", за да обнови 19 (предимно четиризвездни) хотели в Испания.

Някои страни членки на   ЕС притискат ЕИБ да не бяга от частните инвеститори и да разшири вложенията си във фондове за частни капитали, за да помогне на Стария континент да настигне щатското равнище на инвестиции в нови и по-рискови фирми.

Още през есента на 2018-а Берлин и Париж настояли експертна група да проучи възможностите за "по-ясно разграничаване на мандатите" между ЕИБ и ЕБВР, било записано в документ, до който се добрали репортери на "Файненшъл таймс". Експертите трябвало да разгледат и възможността за "пълно интегриране" на двете институции, чиято дейност се припокрива в много области.

Облият стъклен покрив на централата на ЕИБ от 13 хил. кв. м. се извисява над платото "Кирхберг"


Когато преди десет години   откриват банката, намеренията са да представлява всичко, на което устоява институцията. Доста по-нюансирана картина обаче рисуват банкови служители. Те описват култура, обвита от тайни, архаична управленска структура и толериране на дискриминационно поведение. 

От години одиторската комисия на ЕИБ - един от малкото механизми за  външен контрол на банката - препоръчва вице-президентите й да престанат да упражняват надзор върху кредитирането на собствените си  държави. Тази практика обаче продължава. Аника Хавлик и Зарех Астарян от германския институт за икономически проучвания ZEW са констатирали вероятност между  14 до 19 процента вицепрезидентите да одобрят предложени проекти за финансиране за родните си  региони.

Бивш директор от банковия борд подчертава, че организацията на институцията поставя собствената си сигурност на първо място. Той твърди, че "управлението е слабо, бордът на директорите заседава десет пъти годишно, няма реален надзор и съществува огромна съпротива срещу промените от  страна на старата гвардия".

Тайната  характеризира   и подхода на ЕИБ към външния свят. Анна Рогенбук от неправителствената група Вankwatch посочва, че ЕИБ публикува "допустимия минимум документи по закон" за разлика от други публични институции като Световната банка. Например, ЕИБ оповести  резюме и съобщение за пресата за водноелектрически  проект в Лаос, за който Световната банка публикува 53 контракта за доставки, 113 проектни документа и 67 прессъобщения.

Повдигат се и въпроси за фирмената култура на ЕИБ. Журналистите на "Файненшъл таймс" са разговаряли с 20 сегашни и бивши служители на институцията, някои от които описват себе си като "доносници" на организация, където тормозът е често срещано явление, а дисидентите биват   отстранявани. Персоналът описва как мнението на техническите експерти се подценява заради  предпочитани по политически причини проекти; как йерархичен клуб на "старите кучета" поддържа морално кадрите на върха; и как личните връзки между служителите и преките им мениджъри дават възможност за бързо издигане или за уволнение, ако нещата тръгнат на зле. Повечето инциденти, описани пред "Файненшъл таймс" освен това  са с персонал от нежния пол, работещ в техническите области - инженери, икономисти и други специалисти.  

Вътрешен доклад на екипа от консултанти - психолози на ЕИБ от 2014-а отчита "нараснал брой на  случаите на  прегаряне от работа" и заключава, че "организационната култура на банката култивира насилие".

Подобни инциденти са често срещани в големи организации, разположени в малки градове, коментира дългогодишен служител на ЕИБ. Те са типичната "култура на недосегаемия мениджмънт", защото веднъж отишли в Люксембург, алтернативните възможности на служителите са много ограничени. Друг негов колега пък описва родината на Юнкер като село, в което, ако някой могъщ човек реши да съсипе нечия репутация, това се осъществява в рамките на три дни.

ЕИБ се защитава, че докладът от 2014-а не отразява сегашната реалност и че институцията продължава да адаптира, подобрява и модернизира системите и правилата си за работа. Банковото ръководство уверява, че са в ход широкомащабни програми за засилване на културата на респект и гаранции, така че целият персонал да се чувства подкрепен и защитен ефективно от всякакъв род насилие.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във