Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЦБ реформира надзора си

От Нова година дейността на ЕЦБ ще е по-прозрачна и ефективна

Европейската централна банка обяви промени на организационната структура на надзорния си орган. Целта е те да гарантират траен и ефективен контрол на кредитните институции в еврозоната и извън нея. 

Предстоящите промени ще бъдат "неутрални по отношение на персонала и на разходите", информира в специално изявление ЕЦБ на 29 юли. Те трябва да приключат през четвъртото тримесечие на 2020-а. 

Основните цели на реорганизацията са три.

На първо място - да се засили координацията между специфичните и тематичните надзорни екипи за банките.

На второ място - новата структура трябва да подкрепи стратегията за надзор и рисковите задачи и да съгласува надзорните резултати.

На трето място - реорганизацията трябва да създаде по-голяма предсказуемост на контролните дейности, да насърчи дългосрочната прозрачност на кредитните институции и да им помогне да изпълнят изискванията на регулаторните органи, когато планират дейността си. За това претендират редица банкери. 

Председателят на ЕЦБ - Кристин Лагард - обеща да осветли и да направи по-прозрачна работата на институцията още когато пое управлението й през ноември 2019-а. Същата цел заяви и Андреа Енриа, който оглави банковия надзор в началото на 2019-а. Европейските банкери критикуват надзорника, че не им предоставя достатъчно данни, докато бивши членове на контролното звено недоволстват, че банките имат достъп до прекалено много информация. 

Организационните промени ще включват създаването на две допълнителни области на дейност в надзорното звено на ЕЦБ, с което общият им брой ще стане седем, и преразпределяне на задачите и отговорностите съобразно сферите на бизнес. 

Специфичният банков контрол например, ще се организира в зависимост от бизнес-моделите, които са възприели в работата си кредиторите, а не според големината им и ще се подкрепя от екипи за управление на риска или от експерти по конкретни въпроси.

Реорганизацията ще се осъществи на базата на шестгодишен опит в надзора на банковия сектор на еврозоната (бел. ред. - досегашната структура на банковия надзор бе създадена през 2013-а, когато ЕЦБ пое контрола върху най-големите банки). Промените ще "адаптират модела на дейност по такъв начин, че да се упражнява по-стриктен надзор на риска, да се гарантира по-добро взаимодействие между отделните сфери на бизнес и да се опростят вътрешните процедури", обясни Андреа Енриа. Той добави, че "новата структура ще засили ролята на ЕЦБ като обективен, ефективен и прозрачен надзорник в полза на всички - на потребители, на банки и на инвеститори". 

 

Каре: Целите на промените в детайли:

В момента оперативната структура на надзорния ортан на ЕЦБ се състои от четири генерални дирекции, които осъществяват надзорните функции на банката в сътрудничество с националните регулатори, плюс секретариат.

Първите две генерални дирекции (DGs Micro-Prudential Supervision I and DGs Micro-Prudential Supervision II) отговарят за оперативния всекидневен надзор на едрите и важни за системата институции, както следва:

- първата - за "елитните" 30 кредитори;

- втората - за останалите значими групи;

- Третата (Micro-Prudential Supervision III) упражнява индиректен контрол на по-маловажните институции, които са под надзора на националните регулатори;

- Четвъртата генерална дирекция (DG Micro-Prudential Supervision IV) обхваща две области: изпълнява хоризонтални и специализирани задачи по отношение на всички контролирани кредитни институции и предоставя специализирана експертиза по специфични аспекти от надзора като вътрешни модели и инспекции "на терен";  

- Секретариатът подпомага дейността на надзорния борд при подготовката на официалните съвещания и свързаните с тях правни въпроси.  

Най-съществените промени при предложената реорганизация е по отношение на специфичния банков надзор в първите три генерални дирекции на надзорния орган на ЕЦБ. Те ще се структурират съобразно моделите на бизнес на контролираните банки (а не както досега - по значимост за системата), за да се създаде по-голяма координация и по-добра база за сравнение на общите рискове и предизвикателства пред различните институции. Тези дирекции, както и досега, ще бъдат оглавени от генералните директори в банковия надзор, както следва:

1. Системни и интернационални банки, с ръководител испанецът Рамон Кинтана. 

2. Универсални и диверсифицирани институции, с шеф германският банкер Корбиниан Ибел. 

3. Специализирани институции и по-малки банки, начело с французина Патрик Ами.

- ще бъде въведен ексклузивен хоризонтален надзор (в четвъртата генерална дирекция), който да засили рисковата експертиза при контрола на банките, да прави оценки на сектора като тематични анализи и да разработва и поддържа надзорни методологии. Дейността ще ръководи Щефан Валтер. 

- подсилване на управлението и операциите в подкрепа на вземането на решения в секретариата, за което ще отговаря португалецът Педро Тейшейра.

Двете допълнителни области на дейност ще са, както следва:

- надзор на риска (втора линия на защита в четвъртата генерална дирекция) за осъществяване на стратегическо планиране, за предлагане на надзорни приоритети и за гарантиране на равноправното третиране на всички банки. 

- структурно независим надзор "на терен"

Главните мениджъри на последните две области ще бъдат определени на по-късен етап.

Facebook logo
Бъдете с нас и във