Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЦБ ПРИЗОВА ЗА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Европейската централна банка не поднесе сензация за финансовите пазари, след като на заседанието си на 4 май Съветът на управителите й взе решение да не променя основната лихва на еврозоната (виж стр. 37). Според президента на ЕЦБ Жан-Клод Трише решението е взето единодушно, тъй като всички участници в съвещанието са се съгласили, че развитието на макроикономическите показатели в еврозоната и тенденциите на световните финансови пазари оправдават прогнозите на банката.
Данните показват ново ускорение на икономическия ръст през първите три месеца на 2006 г. след умерените темпове през последното тримесечие на 2005-а. Освен това последните показатели и информации от проучвания предполагат продължаващ икономически растеж и през второто тримесечие на тази година и подкрепят сценария за постепенно разширяване на икономическата активност, каквито бяха и прогнозите на ЕЦБ от март 2006-а. Доверието на бизнеса расте, което по принцип предвещава добри инвестиции. В ход, изглежда, е и възстановяването на потреблението и увеличаването на заетостта, отбеляза Трише. Същевременно той очерта и основните рискове пред финансовата стабилност и икономическия растеж.
По оценка на Евростат годишната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, е била 2.4% през април 2006-а в сравнение с 2.2% през март и 2.3% през февруари - продължи Жан Клод Трише. - В краткосрочен план нивата на годишната инфлация вероятно ще останат 2%, като ежемесечният профил до голяма степен ще се определя от движението на цените на петрола и отражението им върху другите цени по производствената верига. В по-дългосрочен план се очаква промените в административно определяните цени и косвените данъци да окажат значително влияние върху инфлацията през 2007 година. По-нататъшният възходящ натиск може да дойде от непреките ефекти от растящите на цени на петрола.
Президентът на ЕЦБ обърна специално внимание на факта, че кредитирането в страните от ЕС нараства с изключително бързи темпове. Това се отнася най-вече за ипотечните заеми. Трише наблегна на обстоятелството, че кредитният ръст трябва да се наблюдава внимателно, за да не се превърне в един момент в заплаха за ценовата стабилност. Всъщност от пресконференцията му стана ясно, че държавите от Евросъюза са изправени пред същите проблеми, с каквито се сблъсква и България. Бърз ръст в кредитирането, негативно отражение на цените на петрола върху цените на останалите стоки, необходимост от структурни реформи - най-вече в пенсионноосигурителната система и на пазара на труда, и контрол върху административно определяните цени.
Основният въпрос, от който зависи дали през юни ЕЦБ няма да увеличи лихвените равнища, е как ще се движат цените на черното злато. От значение ще е също дали САЩ ще предприемат мерки за намаляване на търговския си дисбаланс и за ограничаване на бюджетния дефицит, който засега е планиран в размер на 8% от брутния вътрешен продукт. Важен фактор ще е и дали Китай ще продължи да либерализира валутния си курс. В момента правителството в Пекин административно поддържа нисък курс на юана спрямо еврото и долара, за да стимулира износа. Администрацията на Съединените щати пък посочва вноса на китайски стоки като една от основните причини за големия си търговски дефицит. Подобно недоволство изразяват и държавите от ЕС, но според ЕЦБ техните правителства е необходимо първо да придвижат напред структурните реформи и след това да се занимават с ефектите от валутната политика на Китай. Или както каза Жан Клод Трише на пресконференцията на 4 май: Всеки - и страните от Европейския съюз, и САЩ, и Китай, трябва да си напише домашното.
Президентът на Европейската централна банка обаче не пожела да се ангажира с твърда прогноза за движението на лихвените равнища. На въпроса дали да сме сто процента сигурни в повишаването на лихвите с 0.25% или наполовина сигурни в нарастването им с 0.5 процента, Трише обясни, че решението за промяна ще бъде взето едва след като се направи анализ на икономическите резултати в еврозоната за шестте месеца на 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във