Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЦБ пое диригентската палка от БНБ

S 250 f72d70a1 bb37 4ace b8e8 899d82a46281
S 250 674b2fe3 4809 41ae a623 c1a8dfd74f6f

Европейската централна банка поема надзора над най-значимите банки на българския пазар. Списъкът със системно значимите институции официално бе публикуван още на 11 септември, но прочит между редовете на прессъобщенията на БНБ и ЕЦБ показва, че европейският регулатор на практика ще има последната дума и за случващото се с т.нар. по-малко значими кредитни институции у нас.

Нека припомним кои са банките, които от 1 октомври попадат под директния надзор на Франкфурт: УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Още при обявяването на този списък от банки обаче възникна полемика защо някои конкретни институции не са взети предвид от ЕЦБ при оценката й за значимост, въпреки капиталовите им проблеми отпреди години. Обяснението всъщност се съдържа в прессъобщението на Франкфурт от 11 септември: "ЕЦБ ще осъществява директен надзор над четири банки в България, които са дъщерни дружества на значими банкови групи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия... Това гарантира, че ЕЦБ изпълнява регулаторните изисквания да осъществява директен надзор на индивидуално ниво на всички банки, които са собственост на значими банкови групи". 

Към тази

група банки с чуждестранни собственици

се прибавя Банка ДСК - очевидно поради размера на активите й. По този начин ЕЦБ изпълнява и следващото базово регулаторно изискване - поема прекия надзор над трите най-големи банки в България. 

За предубедените хора, които се надяваха ЕЦБ да се заеме и с водещи банки с български акционери, ще напомним, че в съобщенията на ЕЦБ и БНБ изрично се казва, че "Европейската централна банка също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ".  

Решението на ЕЦБ е аналогично и за Хърватия - под пряко наблюдение отиват осем банки, всички от които са част от големи чуждестранни групи.

Нещо повече, Франкфурт ще разполага с определени директни правомощия, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции. Изрично бе уточнено от БНБ, че ЕЦБ може във всеки един момент да включи някоя измежду по-малко значимите банки в прекия си надзор.

С какви правомощия е БНБ 

Освен че Централната ни банка ще отговаря за прекия надзор над по-малко значимите институции, БНБ ще има свои подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции.

По отношение на въпросите на политиката, свързани с пруденциалния надзор, представители на БНБ ще участват в други комитети и подструктури, които подпомагат работата на ЕЦБ.

За целите на надзора над по-малко значимите банки е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. Засега обаче няма официална информация за каква точно структура става дума. 

Също така от 1 октомври Радослав Миленков – подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, ще представлява Българска народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Всичко това е част от нещо много по-голямо

- приемането на еврото в България. Най-ранната възможна дата за това е 2024 година, поне според прогнозите на рейтинговата агенция "Фич". В това време обаче пред Еврозоната има две основни предизвикателства. В известен смисъл и двете засягат страната ни.

В последните седмици едни от най-високопоставените представители на валутния блок отправиха призиви за завършването на

затлачените реформи в Банковия съюз,

част от който вече на практика е и България.

Например още през 2015 г. бе предложено създаването на Европейска схема за застраховане на депозитите в банките. Вече пет години тя е в процес на оформяне заради дискусии, препирни и липса на консенсус. Засега е налице единствено системата от национални схеми за гарантиране на депозити до 100 000 евро, регулирана от Директива 2014/49 на Европейския съюз. 

Като бъдещ член на валутния съюз, България би следвало да се интересува и от

плановете на ЕЦБ за консолидация

в банковия сектор. Поради тази причина 1 октомври отново се явява ключова дата. Тогава приключва общественото обсъждане по новия надзорен подход на европейския регулатор. 

От доста време във Франкфурт разглеждат сливането между банки като решение на проблемите с ниските лихви и слабите печалби на банките на Стария континент. Има и друга причина този тип сделки да бъдат насърчавани - само по-големи европейски банки могат да отговорят на конкуренцията от американските финансови институции. 

ЕЦБ не крие подкрепата си за тези процеси. В официално съобщение регулаторът казва, че "Консолидацията може да помогне на банките от еврозоната да постигнат мащабни икономии, да станат по-ефективни и да подобрят способността си да се изправят пред нови предизвикателства като цифровизацията.

Доходността и стабилността на бизнес моделите са сред надзорните приоритети за 2020 г. и са важни за повишаване на устойчивостта на банките и способността им да подпомагат икономиката, включително в контекста на пандемията на коронавируса (COVID-19)."


Забележителен пример на институционално развитие


Димитър Радев, управител на БНБ, при откриването на юбилейната учебна година в УНСС. 

"През настоящата година постигнахме развитие с огромно стратегическо значение, което все по-силно ще се оценява в бъдеще. Става въпрос за едновременното присъединяване на българския лев към европейския валутен механизъм и на страната към Европейския банков съюз. Това е първата стъпка към пълното интегриране на България към еврозоната, т.е. към ядрото на Европейския съюз, акт, чието значение далече надхвърля границите на банковия и финансовия сектор.

След броени дни, на 1 октомври, Българската народна банка чрез банковия надзор ще стане първата българска институция, пълноправен член на важна институция на еврозоната – Единният надзорен механизъм. Това, наред с другото, е забележителен пример на институционално развитие. Само преди няколко години надзорът бе една от най-уязвимите и най-критикуваните регулаторни институции в страната. В момента той е една от най-солидните и най-силните институции, приета единодушно в семейството на европейския банков надзор. Този пример на институционално развитие може да бъде приложен и в други важни сфери. Това ще даде възможност да се справим не само с предизвикателствата на днешния, а и на утрешния ден"

Facebook logo
Бъдете с нас и във