Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ определи допустимите отклонения в курса лев-евро

Европейската централна банка определи допустимите отклонения в курса на лева спрямо еврото по време на престоя на България в механизма ERM II - чакалнята на еврозоната. 

България се присъедини към ERM II с фиксирания от валутния борд курс 1 eвро за 1.95583 лева. Около него ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента. При по-голямо отклонение ЕЦБ ще може да се намеси. Това правомощие е заложено по общо съгласие между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българска народна банка (БНБ) в съответствие с член 1.2 от Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната, определящи оперативните процедури за механизъм на обменния курс на третия етап на Икономическия и валутен съюз.

По-конкретно, ЕЦБ ще може да направи интервенция, ако курсът на българския лев се увеличи спрямо еврото до ниво 2.24920 лева за 1 евро. Или ако намалее до ниво от 1.66246 лева за 1 евро.  Централният курс остава 1 eвро за 1.95583 лева.

"Научихме поуки от финансовата криза, свързана с устойчивото сближаване, довело до реформи в архитектурата на Икономическия и валутен съюз, като например създаването на банков съюз. Тези уроци бяха взети под внимание при проектирането на пътя на България и Хърватия към ERM II. И двете страни поеха предварително ангажименти, които бяха предназначени да гарантират, че участието им във ERM II ще бъде плавно. Изпълнението на тези ангажименти беше внимателно наблюдавано и оценено както от ЕЦБ, така и от Европейската комисия в съответните им области на компетентност. По-конкретно и двете страни поеха специфични за страната ангажименти, свързани със структурните политики , като засилиха макропруденциалния инструментариум и транспонираха директивите на ЕС за борба с изпирането на пари в националното законодателство", заяви на 13 юли Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, цитиран от пресцентъра на регулатора. 

От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще започне да наблюдава системно значимите банки в България, напомни Панета.

"Предишните ангажименти, поети от България и Хърватия през последните години, предизвикаха важни реформи, които ще намалят рисковете по ERM II. Тези реформи обаче няма да поправят всички дисбаланси и уязвими места, пред които са изправени двете държави. Ето защо приветствам допълнителните ангажименти за доброволна политика, поети от България и Хърватия при присъединяването към ERM II. Тези ангажименти след влизането имат за цел осигуряване на устойчиво икономическо сближаване до момента, в който двете държави приемат еврото. ЕЦБ и Европейската комисия, в съответствие със съответните им роли, ще следят внимателно изпълнението на тези ангажименти", казва още Фабио Панета. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във