Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ очаква 8% спад на БВП в Еврозоната през 2020 г.

Европейската централна банка прогнозира 8% годишен спад на икономиката в еврозоната. Според експертите на ЕЦБ възстановяването от кризата ще започне през 2021 г. с годишен темп на растеж от 5% и ще продължи с 3.2% и през 2022 година

Банката очаква годишна инфлация от 0.3% през 2020 г., 1.0% през 2021 г. и 1.3% през 2022 година. Досега ЕЦБ винаги е определя инфлация от 2% за здравословно ниво, изглежда, че поне в следващите две години тази цел няма да бъде достигната. 

Пандемията от коронавирус продължава да оказва извънредно силно въздействие върху публичните финанси в зоната на единната валута, казват експертите от Франкфурт. 

"Бюджетните разходи за ограничителните мерки бяха твърде съществени във всички държави от еврозоната, въпреки че както тяхната тежест, така и способността за реакция са различни в различните държави. Като резултат от икономическия спад и сериозната фискална помощ бюджетният дефицит на сектор „държавно управление“ в еврозоната се очаква значително да се увеличи до 8,8% от БВП през 2020 г. в сравнение с 0,6% през 2019 г. Съотношението на дефицита се очаква да се понижи до 4,9% и 3,6% от БВП съответно през 2021 г. и 2022 г. Широкообхватните фискални мерки през 2020 г. доведоха до съответно влошаване на циклично изгладеното първично бюджетно салдо в допълнение към отрицателния цикличен компонент, който отразява влошаването на макроикономическата ситуация. Всяко следващо подобряване се очаква да бъде предхождано от отмяна на извънредните мерки и от по-благоприятни циклични условия. Амбициозната и координирана фискална позиция остава от решаващо значение предвид рязкото свиване на икономиката в еврозоната, въпреки че мерките следва да бъдат целеви и временни. В това отношение горещо са приветствани както финансовият пакет от 540 млрд. евро за трите мрежи за сигурност, приет от Европейския съвет, така и пакетът на Европейската комисия „Следващо поколение ЕС“ за 750 млрд. евро, който има потенциал съществено да подпомогне най-силно засегнатите от пандемията региони и сектори", уточнява ЕЦБ в своя "Икономически бюлетин", публикуван през септември. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във