Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ обяви 30% спад на печалбата

Печалбите на Европейската централна банка през 2020 г. са намалели с 30% в сравнение с 2019 г., главно поради по-ниската възвръщаемост на портфейла й в щатски долари.

Печалбата на ЕЦБ е спаднала до 1.6 млрд. евро от 2.4 млрд. евро през предходната година. Това е резултат от „по-ниски нетни приходи от лихви по чуждестранни резервни активи и по ценни книжа, държани за целите на паричната политика“, се казва в официално изявление на ЕЦБ, публикувано на 18 февруари.

Реализираните печалби, произтичащи от финансови операции, са се увеличили до 342 милиона евро (2019: 197 милиона евро). Увеличението се дължи главно на по-високите печалби при продажбите на деноминирани в щатски долари ценни книжа, тъй като намаляването на доходността на облигациите в щатски долари през 2020 г. оказа положително влияние върху тяхната пазарна стойност.

През 2020 г. общите разходи за персонал са се увеличили до 646 милиона евро спрямо 566 милиона евро година по-рано в резултат на по-големия брой служители, предимно в банковия надзор, и по-високите изплатени обезщетенията след напускане. Други административни разходи са намалели до 553 милиона евро в сравнени с 590 милиона евро, главно поради намаляване на разходите, свързани с външна консултантска подкрепа и бизнес пътувания, ограничени от пандемията.

Какво се случва с печалбата на ЕЦБ

Подобно на другите централни банки ЕЦБ има приходи от редица източници. Те се простират от приходите от лихви, свързани с емитирането на банкноти („емисионен доход“), до приходи от лихви по резервите в чуждестранна валута, инвестиции и ценни книжа, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи.

Част от тези приходи ЕЦБ използва за дейностите, които извършва за поддържане на ценова стабилност в еврозоната. Средствата се ползват за офисните разходи и заплащането на служителите. Дейностите, свързани с ролята на ЕЦБ в банковия надзор се заплащат от самите търговски банки. Може известно количество пари да бъде заделено за покриване на евентуални бъдещи загуби. След това обаче цялата оставаща печалба на ЕЦБ отива в националните централни банки на държавите от еврозоната, тъй като те са собствениците на дялове в ЕЦБ. Може централните банки да спестят част от тези пари, или да ги използват в работата си, но обикновено печалбите отиват при правителството на държавата и влизат в бюджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във