Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ няма да променя лихвите си

Европейската централната банка (ЕЦБ) няма да променя основните си лихвени проценти.Това става ясно от икономическия обзор на институцията за първото полугодие на 2016 година. Идеята е по този начин да се установи трайна промяна в тренда на инфлацията. Според решението на ЕЦБ лихвите трябва да останат на сегашните си или на по-ниски равнища за продължителен период от време и доста след приключването на нетните покупки на активи от страна на Евросистемата. Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет на ЕЦБ потвърди, че се предвижда месечните покупки на активи за 80 млрд. евро да се провеждат до края на март 2017 г., а при необходимост и след това. Целта на тази стратегия е да се предотврати спад на инфлацията под нулата и да се поддържа растеж на БВП в еврозоната. 

Ниските лихвени проценти и влиянието на нестандартните мерки по паричната политика продължават да подпомагат динамиката на парите и кредита, отчитат за първите 6 месеца на годината от ЕЦБ. В резултат от това банките в еврозоната предлагаха по-ниски лихви по кредити и разхлабиха кредитните си стандарти. По този начин трезорите се включиха във възстановяването на растежа на кредитирането. Според оценките на ЕЦБ общият годишен поток на външното финансиране за нефинансовите предприятия се е увеличил през второто тримесечие на 2016 година.

Нови прогнози

ЕЦБ ревизира прогнозите си за ръста на брутния вътрешен продукт и инфлацията в еврозоната до края на 2018 година.  В резултат на това Управителният съвет на Централната банка продължава да очаква БВП в реално изражение да нараства с умерен, но устойчив темп, а инфлацията в еврозоната да се повишава постепенно през следващите месеци в съответствие с темпа, заложен в прогнозите на експертите от юни 2016 година. Така макар наличните досега данни да сочат, че икономиката на еврозоната остава устойчива спрямо продължаващата икономическа и политическа несигурност в света, рисковете от надценяване на базисния сценарий се запазват.

Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от септември 2016 г. БВП в еврозоната ще нарасне годишно с 1,7% през 2016 г., с 1,6% през 2017 г. и с 1,6% през 2018 година. В сравнение с очакванията им от юни 2016 г. прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана леко надолу. Според оценката на Управителния съвет на ЕЦБ рисковете пред растежа в еврозоната са предимно от надценяване и са свързани главно с външната среда.

В последните анализи на макроикономическото състояние на еврозоната се предвижда годишната инфлация на потребителските цени да е 0,2% през  2016 г., 1,2% през 2017 г. и 1,6% през 2018 година. Новата прогноза е в общи линии без промяна с изключение на очакванията за следващата година, които са понижени с 0.1 процентен пункт. 

В бъдеще, въз основа на текущите цени на петролните фючърси, инфлацията вероятно ще остане ниска през следващите няколко месеца, след което ще започне да се повишава към края на 2016 година. Този резултат ще се дължи предимно на годишния темп на изменение на цените на енергийните суровини.

Подкрепяна от мерките на ЕЦБ по паричната политика и от очакваното икономическо оживление, инфлацията ще продължи да се повишава през 2017 г. и 2018 г., пише още в обзора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във