Банкеръ Daily

Преди да ни пуснат в еврозоната

ЕЦБ: България има ангажименти за съдебна реформа и борба с корупцията

Европейската централна банка публикува обширен анализ, посветен на присъединяването на България и Хърватия към механизма ERM II, познат като "чакалнята на еврозоната". Процес започнал още през 2017-а и завършил успешно на 10 юли 2020 година. 

ЕЦБ напомня, че включването на българския лев и хърватската куна в ERM II е крайъгълен камък към по-нататъшното разширяване на еврозоната. Разбира се, засега Франкфурт не може да се ангажира с конкретна дата за влизането на България в еврозоната, но прогнозите на управителя на БНБ Димитър Радев са, че това може да се случи още през 2024 година. 

България и Хърватия се очаква да приемат еврото, след като изпълнят необходимите изисквания, известни като критериите за конвергенция от Маастрихт. Напредъкът се отчита в докладите за конвергенция на Европейската комисия и ЕЦБ, а минималният престои в ERM II е две години, казват от Европейската централна банка. 

Следователно за България и Хърватия ERM II ще служи не само като механизъм за стабилност на валутата, но и като подготвителна фаза за приемане на еврото.

"ERM II има две основни цели. Първата е да действа като споразумение за управление на обменните курсове между участващите валути, като по този начин също допринася за безпроблемното функциониране на единния европейски пазар чрез насърчаване на стабилността на обменния курс. Втората е да подпомогне сближаването между държавите извън еврозоната и тези, които вече са въвели еврото", подчертава ЕЦБ и уточнява, че икономиките на участващите в ERM II държави-членки функционират при режим на стабилни валутни курсове спрямо еврото, което допълнително засилва техните макроикономически, макропруденциални, надзорни и структурни политики.

Франкфурт не пропуска да напомни и неформалните ангажименти, които България е поела след присъединяването си към "чакалнята на еврозоната". 

"Българските власти поеха ангажимент за прилагане на допълнителни мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката по несъстоятелност и борбата с изпирането на пари. Освен това България ще продължи да провежда обширните реформи в съдебната система и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност", акцентира Европейската централна банка. 

На българските власти се напомня също така, че "дадена държава трябва да постигне „висока степен на устойчиво сближаване“ с еврозоната, преди да въведе еврото". Поради тези причини в прессъобщенията на ЕЦБ от 10 юли 2020 г. относно включването на българския лев и хърватската куна в ERM II също се подчертава „твърд ангажимент“ от съответните власти „да се провеждат стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчива икономическа конвергенция".

Facebook logo
Бъдете с нас и във