Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ: България е приета в ERM II - чакалнята на еврозоната

България и Хърватия се присъединяват към ERM II, съобщи Европейската централна банка

В официалното съобщение на ЕЦБ се казва, че е сключено взаимно споразумение Еврогрупата (финансовите министри от еврозоната плюс Дания) и ЕЦБ за приемането на страната ни. 

България се присъединява с фиксирания от валутния борд курс 1 eвро за 1.95583 лева. Около него ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента.

"В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма ERM II със съществуващото си споразумение за валутен борд, като едностранно задължение, като по този начин няма допълнителни задължения към ЕЦБ", се подчертава в съобщението.

Европейските институции напомнят, че българските власти са поели ангажимент да прилагат конкретни законодателни мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари.

България също така се е съгласила да продължи да провежда мащабни реформи в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност предвид тяхното значение за стабилността на финансовата система.

В същото време Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българска народна банка след изпълнение на необходимите надзорни и законодателни предпоставки. 

В комюникето на Банковия надзор на ЕЦБ също се посочва и включването на българския лев в Механизма ERM II. Заедно тези две стъпки проправят пътя за бъдещото участие на България в еврозоната.

Решението за тясно сътрудничество ще се прилага 14 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз

От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор на значимите институции в България и общите процедури за всички контролирани субекти, както и за надзора върху по-малко значимите институции. 

Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, за да определи кои банки отговарят на критериите да бъдат класифицирани като значими институции.

Банковият надзор на ЕЦБ и Българската народна банка се подготвят за плавен преход към новия надзорен режим.

Много сме доволни, че приветстваме България в Единния надзорен механизъм и семейството на банковия надзор на ЕЦБ. Това е важен момент в историята на банковия съюз, тъй като той разширява обхвата си извън членовете на еврозоната“, заяви Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ.

Българската народна банка ще има представител в надзорния съвет на ЕЦБ със същите права и задължения като всички останали членове, включително правото на глас.

Очаквайте подробности

Facebook logo
Бъдете с нас и във