Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕБВР УВЕЛИЧАВА ФИНАНСИРАНЕТО СИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Оливие Декамп, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за Югоизточна Европа и Кавказ, пред в. БАНКЕРЪГ-н Декамп, как намирате икономическата обстановка в България?- Мисля, че икономическата обстановка в България се подобрява на фона на сегашните събития в региона. Надявам се, че новото правителство ще се опита да запази и подобри това, което вече е постигнато. Има още какво да се направи за намаляване на безработицата, за подобряване на експорта, за привличането на инвестиции, както и за приключването на приватизацията и преструктурирането на икономиката. Вие обявихте, че ЕБВР е инвестирала общо в седемте страни от региона над 3.6 млрд. евро, а до края на тази година очаквате да направите инвестиции от 800 млн. евро. Как оценявате дейността на ЕБВР в България?- ЕБВР има значителен портфейл за България в сравнение с мащабите на страната - в груби линии около 40 проекта на стойност половин милиард евро в кумулативни финансирания. Ние следим отблизо всички наши проекти. Повечето се развиват много добре и истината е, че напоследък настъпиха значителни подобрения в някои от тях. Важен индикатор за това е увеличаващият се брой на новите бизнесначинания. Предстоят и няколко големи транзакции по проектната ни програма. Не бих могъл да ви кажа точно кога и как ще бъдат направени. Ние гледаме положително на развитието на дейността ни тук. Представени са ни много нови предложения, които ще разгледаме обстойно. Какви са плановете ви за финансиране през следващата година?- Средствата ще бъдат повече от тази година, това е сигурно. Дори може би ще се опитаме да отбележим рекорд, какъвто не сме постигали преди в България. Миналата година вложихме 107 млн. евро, така че обмисляме реалистично високо ниво. Основанията ни за това са няколкото транша в областта на енергетиката, които твърде вероятно ще направим, а това ще увеличи и инвестициите. За разлика от МВФ, Световната банка и Международната финансова корпорация, ние не планираме колко точно средства ще отделим през годината, защото общата ни дейност с държавата е ограничена, а не бихме могли да планираме бъдещите си взаимоотношения с частния сектор, където решенията се вземат за по-малки периоди. Въпреки това ние имаме програма за проекти на стойност между 400 и 500 млн. евро, които не е задължително да се реализират за една година. Важното е, че имаме достатъчно перспективни проекти. ЕБВР ще бъде един от най-големите инвеститори в страната със сериозния ангажимент да се опитаме все така да подкрепяме българската икономика и общество. Кой сектор на българската икономика е от първостепенно значение за ЕБВР?- Енергийният сектор е от изключително значение за страната и ние очакваме да бъдем много активни в тази сфера. Обръщаме внимание на банкирането, на дребния бизнес, както и на индустрията.А какви са плановете ви за инвестиране в банковия сектор?- Зависи как ще се развие преватизацията на БИОХИМ и Банка ДСК. По-голяма част от бизнеса ни в тази сфера обаче ще бъде насочен към съществуващите вече общи проекти с банки, защото те ще имат нужда от повече кредитни линии. Така че увеличеният обем на финансирането ни за банковия сектор по-скоро ще бъде свързан със старите ни клиенти.Кога бордът на банката ще разгледа инвестиционната стратегия за следващата година?- На 18 октомври в Лондон висшето управление на ЕБВР ще препоръча резюмето на стратегията. Ще я анализираме обстойно и ще я обсъждаме с новото правителство, тъй като искаме да имаме пълното му съгласие за това, което ЕБВР смята да прави. Пълният текст на стратегията на ЕБВР за България ще бъде внесена за одобрение от борда на директорите в началото на ноември.Има ли основание да се говори за влошаване на икономическите перспективи пред България на фона на международната икономическа конюнктура и общия спад?- Нека първо да уточня, че сега бизнесът не се ръководи според общите правила. Светът се промени. След терористичните атаки в САЩ ще е необходимо време хората да могат спокойно да вземат решения и да оценят риска в дългосрочен период. Няма нужда от преиграване обаче, не трябва да има и паника. В бизнеса хората имат дългосрочно стратегическо мислене. Все пак мисля, че ще има известна пауза, но нещата от само себе си ще се върнат в една по-нормална рамка. Така че нека запазим спокойствие, да не се паникьосваме и нещата естествено ще се възстановят.

Разговора води Мария Чанковa

Facebook logo
Бъдете с нас и във