Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕБВР ще консултира екоминистерството

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа споразумение за консултантски услуги с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Споразумението e изготвено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството и ЕБВР за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове, сключен на 22 юни 2017 г.

Споразумението предвижда МОСВ да получи консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на актуализация на предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по ОПОС 2014-2020 от ЕБВР.

Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите за проучване на по-широк кръг от възможности за финансиране, включително анализ на възникнали промени в пазарните условия и публични инвестиционни нужди след 2014 г. по отношение прилагането на финансови инструменти по ОПОС 2014-2020.

В резултат от споразумението ще бъде проучена възможността за изготвяне на инвестиционна стратегия по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и ще се актуализират инвестиционните стратегии по приоритетни оси 1 „Води“ и 2 „Отпадъци“. Така ще се подпомогнат усилията на страната за насърчаване участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор в екологични проекти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във