Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕБВР придобива дял в "Евроинс" с инвестиция до 30 млн. евро

"Еврохолд България" АД обяви, че компанията е в напреднала фаза на преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за придобиване на миноритарен дял от страна на международната финансова институция в "Евроинс Иншурънс Груп", която обединява застрахователния бизнес на групата.

Сделката вече е одобрена на всички корпоративни нива и от двете страни, като предстои подписване на окончателно споразумение и действие по изпълнение на постигнатите договорености.

Планираната инвестиция на ЕБВР в EИГ е до 30 млн. евро, като тя ще бъде реализирана чрез увеличение на капитала на застрахователната група. "Еврохолд" също ще участва в процедурата с допълнителни до 12 млн. евро.

"Евроинс Иншурънс Груп" ще използва набраните средства предимно за развитие и растеж на "Евроинс Румъния", което е най-голямото дъщерно дружество на застрахователната група, както и за укрепване на пазарните позиции на холдинга в Югоизточна Европа.

ЕБВР беше една от институциите, които осигуриха финансиране на "Еврохолд" за придобиването на бизнеса на "ЧЕЗ Груп" в България. През юни холдингът и инвестиционната банка сключиха споразумение, според което ЕБВР отпусна петгодишен заем до 60 млн. евро на "Еврохолд". 

През януари-юни тази година "Еврохолд" реализира общи приходи от 923.4 млн. лв., което e 20% ръст на годишна база. Печалбата от оперативна дейност на холдинга се повишава с 15% за година до 58 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига 18.3 млн. лв., 13% повече в сравнение с първите шест месеца на 2020 г. Крайният нетен финансов резултат остава отрицателен и е в размер на минус 3.4 млн. лв. поради реализираната от компанията-майка загуба за периода.  

Всички бизнес сегменти на "Еврохолд" постепенно възстановяват оборотите си от преди COVID-19 и отчитат увеличение на приходите си в условията на все още усложнена обстановка заради продължаващата пандемия. Постъпленията от застрахователна дейност на групата се увеличават с 19% за година до 814.2 млн. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната Евроинс Иншурънс Груп (EИГ) се повишават с 17% на годишна база до 513 млн. лв., благодарение на експанзията на групата в Югоизточна Европа.

Консолидираната печалба преди данъци на застрахователната група за полугодието достига 2.9 млн. лв. при 4.7 млн. лв. за същия период на миналата година. Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, опериращи под брандовете Авто Юнион АД, Евролийз Груп ЕАД и Евро-Финанс АД, регистрират ръст на приходите и оперативната си печалба (в таблицата по-долу). В края на юни активите на дружеството надхвърлят 1.73 млрд. лв. което е с около 6% повече спрямо края на 2020 г. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във