Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕБО удължава срока за прилагането на задълбочено установяване на идентичността при платежни операции с карти в интернет

Изискванията на Втората директива за платежните услуги (PSD2) продължава да e една от горещите теми в банковия сектор. Точно затова тя бе във фокуса на конференцията "Четвъртата революция в банкирането", организирана от "Банкеръ". Благодарение на новите изисквания, които банките вече трябва да прилагат, участниците в платежните услуги като трети страни, ще имат право на достъп до платежната сметка на клиента с негово съгласие.

Както при всяко нововъведение обаче и не тук липсват и предизвикателства за страните, които трябва да се съобразяват с него.

Например съществуват предизвикателства, свързани с прилагането на задълбочено установяване на идентичността на клиента, целящо да се гарантира по-добра защита на клиентите при изпълнение на платежни операции.

Във връзка със задълбоченото установяване на идентичността Европейският банков орган (ЕБО) публикува две важни становища – едното е от месец юни тази година, и касае елементите, които се използват за задълбочено установяване на идентичността съгласно PSD2. Този документ внесе значителна яснота в общото разбиране на бизнеса и компетентните органи в държавите членки относно елементите, които могат да се ползват за удовлетворяване на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиентите.

Другият документ, публикуван преди около две седмици, е становище относно крайния срок за прилагане на задълбочено установяване на идентичността на клиента при платежни операции с карти в интернет. Съгласно становището на ЕБО този срок се удължава до 31 декември 2020 г., като се отнася само за този тип операции. Допълнителният преходен период не засяга отговорността на страните при неразрешени платежни операции, при които не е изискано задълбочено установяване на идентичността на клиента – въпрос, който е уреден в Закона за платежните услуги и платежните системи.

Някои държави членки прибързано обявиха на своите пазари, преди да излезе становището на ЕБО, че ще позволят отсрочка, която впоследствие се оказа по-дълга от предвиденото от ЕБО. В случая обаче вероятно тези национални органи следва да се съобразят със срока на ЕБО, като по този начин ще се осигури равнопоставеност на дейността на доставчиците във всички държави членки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във