Банкеръ Daily

Финансов дневник

ДЗИ става лидер в животозастраховането

С решение на Комисията по финансов надзор от 13 декември беше разрешено преобразуването на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД  чрез  вливане в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.  Вливането ще се финализира с вписването  му  в Търговския регистър, съобщиха от застрахователната компания.

В резултат „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД става  универсален правоприемник  на „ОББ – Животозастраховане“ ЕАД -  цялото имущество, включително и портфейлът от застрахователни договори, преминава в   приемащото дружество, а   дейността по животозастраховане  продължава  да се осъществява от един единствен субект – „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

След преобразуването се прогнозира „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД да се превърне в лидер на пазара на животозастрахователни услуги с 26% комбиниран пазарен дял. То ще доведе и до диверсификация на застрахователния портфейл и оптимизиране на капиталовата структура и процесите на работа.“, коментира новината Коста Чолакова, Главен изпълнителен директор на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

„ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД е предприело  всички необходими правни и фактически действия, за да осигури приемственост в трудовите, социално -осигурителните и пенсионни правоотношения, съгласно изискванията на българското законодателство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във