Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЗИ БАНК ПУСКА ПРЕДКОЛЕДНО 10 МЛН. НОВИ АКЦИИ

От 22 декември до 4 януари ще продължи търговията с права за покупка на новоемитираните от ДЗИ Банк 10 млн. броя акции, всяка с номинал от 1 лев, обяви Българската фондова борса. С продажбата им кредитната институция смята да увеличи капитала си от 40 млн. на 50 млн. лева. Решението за това бе взето на общото събрание на ДЗИ Банк на 12 ноември. Според проспекта за предлагането на книжата всеки от акционерите на банката ще може да запише пакет, който е пропорционален на сегашния му дял в капитала на ДЗИ Банк. В момента най-голям пакет - 50.09% от капитала, притежава застрахователното дружество ДЗИ АД. То има право да запише малко повече от половината ценни книжа от новата емисия с общ номинал 10 млн. лева. Ако някой от акционерите не иска да се възползва от това си право, той може да продаде полагащите му се права за покупка на нови акции на фондовата борса в периода от 22 декември до 4 януари. Емисията ще се смята за успешно приключила, ако бъдат закупени поне 8 млн. броя от новите книжа. Ако останат незаписани права, те ще бъдат продадени на специален аукцион на 13 януари. След това в срок до 28 януари 2005-а ще стане замяната на права за акции на ДЗИ Банк. Търговията на новоемитираните книжа на фондовата борса ще се извършва от инвестиционния посредник ДЗИ Инвест АД, който заедно с ДЗИ Банк е част от финансовата група ДЗИ. Заплащането на новопридобитите акциите ще става по специално разкрита за целта сметка в Пощенска банка.Стратегията на ДЗИ Банк предвижда набраните средства от продажбата на новите акции да бъдат инвестирани за развитието на три сектора. Основна част от тях в размер на 4.5 млн. лв. ще бъдат вложени в покупката на облигации и съкровищни бонове с нисък риск и сравнително добра доходност. Други 4 млн. лв. ще бъдат изразходвани за отпускането на жилищни и ипотечни кредити, в който сектор банката ще се опита да разшири пазарните си позиции. Останалите 1.5 млн. лв. ще бъдат вложени в развитието на информационните технологии на ДЗИ Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във