Банкеръ Daily

Финансов дневник

Двуцифрен ръст на потребителските и жилищните кредити

Двуцифрен ръст на потребителските и жилищните кредити, сочи статистиката на Българската народна банка към края на месец януари. На годишна база жилищните заеми нарастват с 14.8 на сто, като достигат 10.833 млрд. лв., а потребителските кредити се увеличават с 11.2% до 11.408 млрд. лева.

В края на януари депозитите на неправителствения сектор достигат 84.100 млрд. лв. и отчитат годишно увеличение от 7.9 на сто, показват данни на БНБ. Влоговете на нефинансовите предприятия са в размер на 25.768 млрд. лв., като в сравнение с януари 2019-а те се увеличават с 11.8%.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 21.8% на годишна база през януари и в края на месеца достигат 2.572 млрд. лв. Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 55.761 млрд. лв. Те се увеличават с 8% спрямо същия месец на 2019 г.

В края на първия месец от тази година нетните вътрешни активи възлизат на 65.670 млрд. лв. Те се увеличават с 11.9 на сто спрямо същия месец на 2019 г. Основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64.905 млрд. лв. и нараства на годишна база с 11.3%. През януари вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9.4%, като достигат 64.787 млрд. лв.

Кредитите за неправителствения сектор са 62.879 млрд. лв. при 62.696 млрд. лв., като те се увеличават на годишна база с 9 на сто. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 534.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 549.8 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв. (през януари 2020 г. няма обратно изкупени кредити).

Статистиката показва още, че кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през януари 2020 г. и в края на месеца достигат 34.689 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата и НТООД са 24.069 млрд. лв. в края на януари 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10%.

На годишна база другите кредити намаляват с 38.4%, като достигат 530.6 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.121 млрд. лв. в края на януари 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019-а те се увеличават с 43.6%.

Нетните чуждестранни активи са 57.447 млрд. лв. в края на отчетния месец при 57.801 млрд. лв. в края на декември 2019 година, като нарастват с 2.8% в сравнение с януари 2019 г. През януари 2020 г. чуждестранните активи се увеличават с 3.1%, като достигат 67.449 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 10.002 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 4.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във