Банкеръ Daily

Изплащането от втория стълб започна

"Двойните" пенсионери да притиснат НОИ

Хората с две пенсии веднага да поискат преизчисляване

S 250 6c922971 6b78 46d1 a520 774f7f2ebad0

Около 15 000 души веднага трябва да подадат заявление в НОИ за преизчисляване на пенсиите по новата методика, за да не бъдат ощетени. За това алармираха управители на частни пенсионни дружества.  

Причината е, че от 1 септември намалението на държавната пенсия при наличие на втора пенсия вече е наполовина - от 20 на около 10%, а за автоматично преизчисляване от страна на НОИ не става и дума.

 

Преизчислението и увеличението се отнася за хора, които в последните няколко години са се пенсионирали и получават вече държавна пенсия, но са предпочели да си оставят парите в универсалните пенсионни фондове вместо да ги прехвърлят в НОИ, посочи Даниела Петкова, председател на УС на ПОК "Доверие" и член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Важно е всеки да подаде заявление за преизчисление, защото от НОИ не оповестяват кои са точно пенсионерите, които могат да се възползват от увеличението, а само дават тяхната бройка. Освен това от ведомството няма да актуализират автоматично пенсиите, което може несправедливо да ощети хиляди души.

"Всеки един от тези 15 000 души е заинтересован веднага да си подаде документите, защото забавянето означава месеци, в които ще получава по-малка пенсия“, посочи Петкова.

По думите й 

промените ще гарантират по-висок размер на изплащаните от НОИ 

пенсии за осигурените и във втория пенсионен стълб. Така всеки, който отговаря на условията да получи трудова пенсия, натрупал е необходимите стаж и възраст и подаде заявление за пенсия в НОИ, ще се възползва от новата методика, когато е запазил и средствата си, трупани в частен фонд.

Неговата държавна пенсия ще бъде намалена с около 10 на сто, а не с 20 процента, както се случваше до първи септември тази година.

С приетото на първо четене от парламента увеличение на пенсиите с 12.5% средната пенсия става 550 лв., а  минималната - 3407 лева. Ако хората, имащи право и на втора пенсия, не прояват активност, голяма е вероятността да им отрежат съответно 55 лв. или 34 лв. повече от това, което дава държавата.

От първи септември всички пенсионноосигурителни дружества, членове на БАДДПО,  започнаха изплащането на втори пенсии от натрупаните партиди за навършилите общата възраст за пенсия осигурени лица, родени след 01.01.1960 година.

Съгласно последните промени в КСО, осигурените лица, достигнали съответната възраст имат няколко възможности за плащане, включително 

да  избират между три вида втора пенсия.

Препоръчително е всеки да получи съответната достоверна информация от пенсионната компания, в която се осигурява, за това какви точно са осигурителните му права. По този начин осигурените лица най-лесно ще имат възможност да се ориентират точно кой от трите вида пенсионни  продукта да изберат, след което да сключат договор и да започнат да получават пенсионните си плащания съобразно избрания вариант. Междувременно

НОИ тържествено обяви 

влизането в сила на промените: „От 1.09. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

С тях се цели постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО).

Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.

Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика).

Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер и с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. В момента НОИ изплаща общо 172 226 такива пенсии.

Всеки пенсионер с такава пенсия 

ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него, казват от осигурителния институт. Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 година. Това приканва НОИ, залагайки на активността на хората, без идея да направи процеса автоматичен и всеки да получи преизчислената си държавна пенсия още от октомври тази година. 

Ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването. Намалението на коефициента отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска "старост", тъй като част от нея постъпва в УПФ с цел получаване на втора допълнителна пенсия.

 

КАРЕ

Омбудсманът поиска от НОИ служебно преизчисляване на пенсиите

Навръх националния празник по случай 136-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия (6 септември) омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на НОИ Ивайло Иванов, в която се казва:

 

"... По данни на НОИ, от тази възможност може да пожелаят да се възползват 172 226 лица, на които към момента Националният осигурителен институт изплаща такива пенсии. Около 70 на сто от пенсионерите, попадащи в кръга на хората, които ще имат правото да поискат преизчисляване, са лица, получаващи пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

От посочената от НОИ информация става ясно още, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер е по-нисък от този минималенразмер, преизчисляването може да няма очаквания от хората ефект.

Възможността за повишаване е свързан с персоналния характер на пенсиите и не дава яснота кои от лицата, получаващите и в момента пенсии от държавното обществено осигуряване, могат да очакват положителен резултат. Тези обстоятелства създават риск много голям брой от потенциално правоимащите пенсионери да пожелаят да се възползват от възможността да поискат преизчисляване на пенсията си, включително когато не са убедени, че пенсията им ще бъде повишена след преизчисляването.

Независимо, че определения краен срок за подаване на заявления за преизчисляване на пенсиите е 30 септември 2022 година намирам, че е реална опасността голяма част от пенсионерите да се насочат още в първите дни и седмици към възможността да поискат преизчисляване на пенсиите си, тъй като зaбaвянeтo при подаване на искането би означавало, че в съответните мeceци на отлагане те щe пoлучaвaт пo-мaлкия размер пeнcия. Не бива да се пренебрегва опасността възрастни самотно живеещи или трудноподвижни хора, до които не е достигнала конкретната информация, предоставена от НОИ или не са могли да разберат за кои пенсионери се отнася възможността да поискат такова преизчисляване, да се насочат към офисите на НОИ, без реално да са правоимащи лица..."

Facebook logo
Бъдете с нас и във