Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Два заема за гарантиране на влоговете чакат благословията на парламента

Две гаранционни споразумения за заеми, които Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е договорил, ще трябва да бъдат гласувани от Народното събрание преди излизането му във ваканция. Става дума за кредити от Световната банка и от Европейската банка за възстановяване и развитие - по 300 млн. евро всеки. Важно обстоятелство е, че средствата са осигурени и стоят на разположение на фонда, но ще бъдат активирани като заем, само ако той поиска да ги изтегли. В този случай ФГВБ ще получи дългосрочни кредити - от 7 и 10 години, при много по-ниска цена от лихвата, която плаща по депозита, предоставен му в края на 2014-а от държавата за изплащане на влоговете в Корпоративна банка. За периода, през който парите от ЕБВР и Световната банка ще стоят на разположение, без да се теглят, няма да се плащат такси. Казано накратко, сегашният председател на УС на ФГВБ Радослав Миленков е успял да договори най-голямото възможно финансиране при максимално изгодни условия.

С осигурените средства от двата заема и предстоящата вноска на банките от 150.59 млн. лв., плюс парите по сметките на фонда, в средата на годината той ще разполага с ликвидност от близо 1.8 млрд. лева. И те могат да се окажат с много важна роля при решаването на проблемите с недостига на банков капитал, ако прегледът на качеството на активите установи това. Парите дават възможност фондът ефективно да се намеси при изплащането на гарантираните влогове, в случай че някоя от по-малките банки трябва да бъде затворена. При по-тежки ситуации, до каквито се надяваме да не се стига, отново ще е необходима държавна намеса.

При положение че прегледът на качеството на активите не покаже необходимост от намесата на фонда, той отново може да изтегли част или всичките договорени средства по двата заема и с тях да погаси по-скъпия като цена на обслужването депозит, предоставен му от държавата. Стане ли това, всякакви спекулации, че данъкоплатците плащали за фалита на КТБ, ще бъдат опровергани.

Добре е да се знае, че всички задължения на фонда - било то към външни кредитори или към държавата, се покриват единствено и само от вноските, които търговските банки му плащат всяка година. Управителният съвет определя общия целеви размер на вноската, която е необходимо да получи от банковия сектор, след което по специална методика, описана в Наредба на БНБ, сумата се разпределя между отделните кредитни институции съобразно риска, който те са поели, и според размера на негарантираните влогове в тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във