Банкеръ Daily

Финансов дневник

Два нови застрахователя от ЕС са поискали да извършват дейност у нас

През февруари  две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност в България, а едно е преустановило извършването на дейност.

Към края на месеца застрахователите от държави членки, желаещи да извършват застрахователна дейност на територията на страната, са общо 604.
През изминалия месец 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали регулатора, че искат да извършват дейност в България, а 6 са преустановили дейността си. Общият брой на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да работят у нас е 2341.

КФН информира още, че през февруари няма застрахователни дружества със седалище на територията на България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 28 февруари 2018 г. общият брой на застрахователните дружества с подобни намерения е 15.

През февруари няма и нови застрахователни посредници със седалище на територията на България, заявили намерение да извършват дейност в други държави членки на ЕС, а 2 са преустановили извършването на дейност.

Към края на месеца общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.

Facebook logo
Бъдете с нас и във