Банкеръ Daily

Финансов дневник

Два договорни фонда купиха 40 000 акции на "ТЕКСИМБАНК"

Два договорни фонда, организирани от управляващото дружество "Реал Финанс асет мениджмънт" АД - Варна, са закупили акции от "ТЕКСИМБАНК" АД.

На 20 март в четири сделки ДФ "Куест Вижън" е придобил 20 000 акции по 2.70 лв. всяка една от тях. Това става ясно от получено в банката уведомление от договорния фонд . Сделките са станали на регулиран пазар на "БФБ-София", а купувачът е платил общо 50 000 лева. .

На същата дата в пет сделки ДФ "Куест Асетс" е закупил 20 000 акции по 2.70 лв. всяка една от тях, според уведомление от договорния фонд. Сделките са станали на регулиран пазар на "Българска фондова борса", а купувачът е платил общо 96 300 лева.  

"Реал Финанс асет мениджмънт" е сред десетте най-големи управляващи дружества у нас. В портфейла му са само тези два договорни фонда, в които в момента са акумулирани 110 822 926 лева.

"ТЕКСИМБАНК" е една от първите действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. На 16 януари 2013 г. в търговския регистър към Агенция по вписванията бе вписано увеличение на капитала на кредитната институция от 10 000 000 лева на 27 995 036 лева, чрез издаване на нови 17 995 036 броя безналични акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. То бе осъществено посредством проспект за публично предлагане на акции, в резултат на което "ТЕКСИМБАНК" придоби статут на публично дружество. А това бе част от стратегията за по-нататъшното развитие на банката в посока осигуряване на пълна прозрачност в дейността и управлението й, както и осигуряване на достъп до ценните книжа на широк кръг инвеститори.

От февруари същата година книжата на "ТЕКСИМБАНК" се търгуват на на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", организиран от "БФБ-София" АД. Общият брой акции от емисията обикновени, поименни, безналични акции, издадени от банката, с номинална стойност 1 лев всяка и с право на един глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, е 27 995 036.

От "Зенит Инвестмънт холдинг" АД съобщиха чрез БФБ, че УД "Реал Финанс асет мениджмънт", чрез контролираните от него договорни фондове - "Прайм Асетс" и ДФ "Куест Вижън", е достигнал дялово участие в капитала на "Зенит Инвестмънт холдинг" АД в размер на 10.67%, представляващи 26 492 акции. Сделките са сключени на 21 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във