Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавните фирми ще пълнят Фискалния резерв

Силно разколебаният през последния месец Фискален резерв ще се укрепи с пари от държавните предприятия. Това става на фона на рeзĸия cpив нa фиcĸaлния peзepв в нaчaлoтo нa мeceцa, когато той падна до санитарния минимум от 4.757 млрд. лв., след като в нaчaлoтo нa гoдинaтa бe 8.108 милиарда.

От една страна, резервът бе преполвен в в полза на плaщaния пo дългa, антипандемичните мерки, yвeличeниeтo нa пeнcиитe и добавките към тях, увеличаването на заплатите в бюджeтния ceĸтop.

От друга страна, пpaвитeлcтвoтo нe ycпя дa пoпълни мaĸap и чacтичнo тези харчове, зaщoтo на 4 април опитът му да плacиpa 10-годишни oблигaции c oбщ нoминaл 500 млн. лв. бе неуспешен.

И така: с Разпореждане № 5 от 27 април 2022 г. на Министерския съвет, държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие са задължени да уточнят и да внесат в полза на държавата "съответните" отчисления от печалбите си.

От списъка са изключени

лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве

и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.

Всички останали са длъжни да отчислят част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г., намалена с непокритите загуби от предходни години - 100 процента за дружествата с ограничена отговорност, а специално за „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД „т.е. прословутия Център за заразни и паразитни болести“ - само 50 на сто.

Разпределението на "държавния" дивидент от печалбата за акционерните дружества трябва да стане след приспадане на отчисленията за Фонд „Резервен”.

"Български енергиен холдинг“ ЕАД, например, ще трябва да внесе в хазната твърдата сума от  190.711 млн. лева. Някои други държавни мегаструктури ще трябва да се разделят с 50% от полагащите им се отчисления. В тази група са „Терем - Холдинг“ ЕАД, „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Балнеологичен център - Камена“ ЕАД и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. За 

всички останали държавни акционерни дружества, вноската е 100 на сто.

Доколкото със закон не е предвидено друго, управителните органи на държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с изключение на тези, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, вземат решение да разпределят за държавата част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон - 100 на сто. За ДП „Фонд Затворно дело“ и за държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите размерът на отчислението е 50 на сто.

Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, при разпределянето на печалбата за 2021 г.

да предложат и да гласуват отчисляване на част от печалбата

за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите, при условията и в размерите, определени в т. 1, като за „Българска фондова борса“ АД и за „Информационно обслужване“ АД отчислението е в размер на 70 на сто.

За разпределянето на печалбата на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД - гр. Видин, се прилага Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).

Държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, ще трябва да упълномощят своите представители в общите събрания на тези дружества при разпределянето на печалбата за 2021 г. да предложат и гласуват отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във