Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Държавните чантаджии лапали двойно

Дефицитът на сектор "Държавно управление" се е увеличил почти двойно през 2013 г. спрямо 2012, което е първото му увеличение от 2010 г. насам.През миналата година държавните чиновници отчитат бюджетен дефицит от 1.178 млрд. лв., или 1.5% от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт, които са потвърдени от Евростат. По определение "Държавно управление" се състои всички единици на централната, регионалната и местната (общинска) власт, всички социалноосигурителни фондове на всяко равнище на управление и нетърговските организации, които се контролират и финансират от държавните институции.


Дългът на Република България за 2013 г. е в размер на 14.733 млрд. лв., или 18.9% от БВП. През миналата година има слабо повишение на държавния дълг и като цяло се наблюдава плавно увеличение на задлъжнялостта на държавата.


В края на 2013 г. България е на второ място в ЕС по най-нисък дълг, показват пък данни на европейската статистическа служба Евростат. Съотношението на държавния дълг към БВП в България е било 18.9%, като преди страната ни е само Естония с 10.0%. След България са Люксембург с 23.1%, Латвия с 38.1%, Румъния с 38.4%, Литва с 39.4% и Швеция с 40.6 процента. Шестнадесет държави членки имат съотношение над 60% от БВП, като най-високото е регистрирано в Гърция - 175.1%, следват Италия - 132.6%, Португалия - 129%, Ирландия - 123.7%, Кипър - 111.7%, и Белгия - 101.5 процента.


През 2013 г. държавният дефицит в еврозоната и в 28-те държави членки на ЕС е намалял в абсолютни числа спрямо 2012 г., докато държавният дълг е нараснал. В еврозоната съотношението между дефицита и БВП е намаляло от 3.7% през 2012 на 3.0% през 2013 г., а в 28-те държави членки на ЕС - от 3.9 на 3.3 процента. В еврозоната съотношението между държавния дълг и БВП е нараснало от 90.7% в края на 2012 г. до 92.6% в края на 2013 г, а в 28-те държави членки на ЕС - от 85.2 на 87.1 процента.


Люксембург е регистрирал излишък за миналата година, Германия е била близо до баланса, а най-ниски дефицити като процент от БВП са регистрирани в Естония (-0.2%), Дания (-0.8%), Латвия (-1.0%) и Швеция (-1.1%). Десет държави имат дефицит над определения лимит от 3.0% от БВП - Словения (-14.7%), Гърция (-12.7%), Ирландия (-7.2%), Испания (-7.1%), Великобритания (-5.8%), Кипър (-5.4%), Хърватия и Португалия (-4.9%), Франция и Полша (-4.3%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във