Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният одит иска проверки на 31 висши чиновници

Сметната палата извърши проверката на имуществените декларации, подадени пред Публичния регистър от лицата, заемащи висши публични длъжности през периода от 14 септември до 31 декември 2016 година. Държавният одит установи общо 31 заключения за несъответствия.

Сметната публикува списък на лицата, за които проверката е приключила със заключение за несъответствие. Открито е несъответствие в декларацията на посланика ни в Сърбия Радко Влайков. Той е пропуснал да декларира половин идеална част в имот и дялове във фирма.

Председателите на общинските съвети в Две могили и в Балчик Айдън Карамехмедов и Атанас Георгиев също имат несъответствия, свързани с имущество, участия във фирми или недекларирани имоти. Това са и най-честите пропуски в имуществените декларации.

Установени са общо 31 заключения за несъответствия в имуществените декларации на всички останали лица, които са подали встъпителни и финални декларации през посочения период на 2016 година.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона, посочват от Сметната палата.

Когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” за предприемане на действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във