Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг в края на февруари е 23,6 млрд. лева

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на февруари 2020 г. възлиза на 23 609,2 млн. лева. Вътрешните задължения са 5 888,6 млн. лева, а външните  17 720,5 млн. лева.

Министерство на финансите съобщи, че в края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 18,6 %, като делът на вътрешния дълг е 4,6 %, а на външния дълг – 14,0 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от         24,9 %, а външните – от 75,1 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 29 февруари е в размер на 131,9 млн. лева. Вътрешните гаранции са 65,8 млн. лева, а външните – 66,1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на февруари 2020 г. достига до 22 102,3 млн. лева или 17,4 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 556,8 млн. лева, а външните – в размер на 16 545,6 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през февруари възлиза на 1 728,8 млн. лева, вътрешните гаранции са 65,8 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във