Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪРЖАВНИЯТ ДЪЛГ НАМАЛЯВА С 2.46 МЛРД. ЕВРО

Стратегия за управление на държавния дълг през 2006-2008 г. приеха министрите на заседанието си в четвъртък. Документът очертава насоките в дълговата политика на страната в съответствие с макроикономическите и бюджетните прогнози.
Основните цели на приетата стратегия отчитат състоянието на държавния дълг и новите изисквания в тази област с оглед предстоящото ни членство в Европейския съюз (ЕС). Държавният дълг, в това число и държавните гаранции в края на 2005 г. са 6.844 млрд. евро. Той е намалял с 2.458 млрд. евро, или с 26.4% спрямо 2002 година. Делът на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) в края на миналата година е 31.9 на сто. Разходите за обслужване на дълга спрямо всички бюджетни разходи, които през 2002 г. са били 3 на сто, през 2005 г. вече са намалени на 2.1 на сто.
До края на 2005-а България е погасила почти изцяло задълженията си към Парижкия клуб (на държавите кредиторки), както и двустранните задължения, формирани през 80-те години на миналия век. Брейди облигациите, емитирани вследствие на преструктурирането на дълга към Лондонския клуб, са напълно погасени.
В момента дългът се формира основно от глобални облигации - 52.8 на сто, заеми от Световната банка -19 на сто, от МВФ - 8.2 на сто, от Европейския съюз и от Г-24 - 4.7 на сто, от Европейската инвестиционна банка - 4 на сто и др.
В приетата от правителството стратегия е посочено, че основната цел на дълговата политика е осигуряване на безпрепятствено финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга, при възможно най-ниска цена и при минимален риск.
За постигането на стратегията приоритет ще бъдат стриктното наблюдение на размера на дълга и поддържане на разходите за обслужването му на сегашното ниско ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във