Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг е 5.66 млрд. евро в края на януари

Брутният външен дълг на България в края на януари (частен и държавен) продължава да се свива като част от брутния вътрешен продукт (БВП). Към края на януари той възлиза на 33,138 млрд. евро, като намалява с 2,3% (790,8 млн. евро) на годишна база.

Така той представлява 61,8% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди малко повече от две години съотношението беше над 75%. Според прогнозата на централната банка през тази година БВП на страната ще е 53,639 млрд. евро. Към 31 януари дългосрочните задължения са 25,457 млрд. евро и намаляват с 4% (1,059 млрд.евро ) в сравнение с година по-рано.

Краткосрочните задължения в края на януари възлизат на 7,680 млрд. евро и нарастват с 3,6% ( 268,4 млн. евро) в сравнение с година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на първия месец на тази година е 5,666 млрд. евро, като намалява с 0,9% (52,9 млн. евро) в сравнение с края на миналата година. Външните задължения на сектора се понижават с 15,9% (1,069 млрд. евро) спрямо януари 2017 г.

Външните задължения на банките са 4,201 млрд. евро (7,8% от БВП) и през януари се понижават с 2,3% (97 млн. евро) спрямо края на миналата година, но дългът нараства със 7,8% (304,6 млн. евро) на годишна база. Дълговете на бизнеса и домакинствата през януари са 10,568 млрд. евро (19,7% от БВП) и отбелязват спад с 0,4% на месечна и с 3,4% на годишна база.

В края на януари вътрешнофирменото кредитиране достига 12,702 млрд. евро (23,7% от БВП), което е с 0,2% (21 млн. евро) повече в сравнение с края на миналата година, и с 2,8% (341,9 млн. евро) нагоре спрямо януари 2017 г. 

Полученото външно финансиране от нерезиденти през януари е в размер на 133,8 млн. евро при 266,4 млн. евро година по-рано. От него 18,4 млн. евро (13,8% от общия размер) са за сектор "Държавно управление", 0,3 млн. евро (0,2% от общия размер) – за сектор "Банки", 57,2 млн. евро (42,7%) за Други сектори, а вътрешнофирменото кредитиране е 58 млн. евро (43,3%).

През януари 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са на стойност 194,4 млн. евро, докато година по-рано бяха платени 513,9 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във