Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг е 5.45 млрд. евро към края на юни

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2019 г. е 5451 млн. евро, показва статистиката на БНБ, публикувана в сряда (28 август). Спрямо края на 2018 г.  той намалява с 99.5 млн. евро, а на годишна база - със 193.7 млн. евро. БНБ отчита също така, че външните задължения на банковия сектор са 4500.1 млн. евро. Те се понижават със 102.8 млн. евро или 2.2% спрямо края на 2018 г. , но в рамките на година се увеличават с 85.5 млн. евро.

В края на юни 2019 г. дългосрочните задължения са 25 712.2 млн. евро, като нарастват с 538.2 млн. евро (2.1%) спрямо края на 2018 г. 25 174 млн. евро, 75.5% от дълга, 45.6% от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 224.2 млн. евро  спрямо юни 2018 г.

Краткосрочните задължения възлизат на 8321.8 млн. евро (24.5% от брутния дълг, 14.1% от БВП) и нарастват със 153.1 млн. евро (1.9%) спрямо края на 2018 г. (8168.7 млн. евро, 24.5% от дълга, 14.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 368.8 млн. евро (4.6%) спрямо юни 2018 г.

В края на юни 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 220.4 млн. евро, което е с 661.2 млн. евро (5.3%) повече в сравнение с края на 2018 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства със 181.3 млн. евро (1.4%) спрямо юни 2018 г. (13 039.1 млн. евро, 23.6% от БВП). От централната банка поясняват, че поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

През януари – юни 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3096.9 млн. евро  при 3116.2 млн. евро за януари – юни 2018 г.

Нетният външен дълг в края на юни 2019 г. е отрицателен в размер на 4237.9 млн. евро, като намалява с 223.5 млн. евро (5.6%) спрямо края на 2018 г.. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 914.7 млн. евро, 2.4%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг. 

Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във