Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг е 5.41 млрд. евро към края на август

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август 2019 г. е 5418.1 млн. евро, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Спрямо края на 2018 г. той намалява със 122.8 млн. евро (2.2%). Външните задължения на сектора се понижават с 233.5 млн. евро (4.1%) спрямо август 2018 г. БНБ отчита също, че брутният външен дълг в края на август 2019 г. е 34 039.1 млн. евро, което е с 883.2 млн. евро повече в сравнение с края на 2018 г. и с 660.1 млн. евро по-малко спрямо август 2018 г.

В края на август 2019 г. дългосрочните задължения са 25 684.1 млн. евро, като нарастват с 566.9 млн. евро спрямо края на 2018 г. Дългосрочният дълг намалява с 830.8 млн. евро спрямо август 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8355 млн. евро и нарастват с 316.3 млн. евро спрямо края на 2018 г. Краткосрочният външен дълг нараства със 170.7 млн. евро спрямо август 2018 г.

Външните задължения на сектор Банки са 4561.3 млн. евро. Те се понижават с 41.6 млн. евро спрямо края на 2018 г. Дългът на сектор Банки намалява с 66.5 млн. евро (1.4%) спрямо август 2018 г. (4627.8 млн. евро, 8.3% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 10 843.6 млн. евро. Те нарастват с 381.5 млн. евро спрямо края на 2018 г. Дългът на сектора намалява със 116.4 млн. евро (1.1%) спрямо август 2018 г.

В края на август 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 216.1 млн. евро, което е с 666.2 млн. евро (5.3%) повече в сравнение с края на 2018 г. Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 243.7 млн. евро (1.8%) спрямо август 2018 г.

През януари – август 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4192.1 млн. евро, при 3922.9 млн. евро за януари – август 2018 г. От тях 226 млн. евро (5.4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1096.9 млн. евро (26.2% от общия размер) за сектор Банки, 661.6 млн. евро (15.8%) за Други сектори, а 2207.6 млн. евро (52.7%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – август 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3232.4 млн. евро при 3709.2 млн. евро за януари – август 2018 г.

Нетният външен дълг в края на август 2019 г. е отрицателен в размер на 2452.5 млн. евро, като намалява с 414.1 млн. евро спрямо края на 2018 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1297.3 млн. евро, 3.7%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг. Нетният външен дълг намалява с 2462.3 млн. евро спрямо август 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във