Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг е 11.2 млрд. евро към края на септември 2019 г.

Държавният дълг към края на септември 2019 г. достига до 11 188,0 млн. евро или 18,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП), съгласно водения от МФ официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг. Вътрешните задължения са в размер на 2 766,2 млн. евро, а външните – в размер на 8 421,8 млн. евро, показват данните на финансовото министерство.

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на септември 2019 г. възлиза на 11 956,7 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 934,7 млн. евро, а външните 9 022,0 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 19,7 %, като делът на вътрешния дълг е 4,8 %, а на външния дълг – 14,9 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5 %, а външните – от 75,5 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 септември  2019 г. е в размер на  73,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,8 млн. евро, а външните – 39,1 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

 Държавногарантираният дълг през септември 2019 г. възлиза на 902,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,8 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,5 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във