Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг достига 29.70 млрд. лв. към края на 2020 г.

Държавата приключва 2020 г. с дълг в размер на 29.70 млрд. лева, което е 25% от БВП, показват предварителните данни на НСИ. Отчетен и бюджетен дефицит в размер на 4.05 млрд. лева, което е 3.4% от брутния вътрешен продукт. 

На вътрешния пазар през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.6 години. Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона е 600 млн. лв., при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. Емисията със срочност 10.6 година бе пласирана на три аукциона, с общ обем на емитираните ДЦК от 600 млн. лв., при постигната среднопретеглена доходност от 0.27 процента.

През септември 2020 г. правителството пласира облигации и по Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните пазари, след повече от четири години отсъствие. Бе емитиран дълг в размер на 2.5 млрд. евро (около 5 млрд. лева)  - в два транша със срочности от 10 и 30 години. За десетгодишната облигация бе постигната доходност от 0.389 %, а по 30-годишната - 1.476 процента.

От началото на 2021 г. държавата е емитирала на вътрешните пазари нов дълг в размер 800 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4.5 млрд. лв., т.е. на разположение остават 3.7 милиарда.

Преди дни по време на тричасовото си изслушване в парламента финансовият министър в оставка Кирил Ананиев намекна, че правителството е обмисляло нова дългова емисия на международните пазар.

"Решението да не се емитира голяма емисия облигации на международните пазари е от уважение към следващите управляващи", посочи Кирил Ананиев. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във