Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавната хазна пак започна да се пълни

През септември бюджетният излишък започна да се увеличава, става ясно от огласените  очаквания  на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП). Припомняме, че месец по -рано експертите отчетоха намаление на излишъка с  близо две трети,  в резултат на сериозните инвестиционни разходи на държавата. Според последните данни превишаването на приходите над разходите се очаква да възлиза на почти 1.27 млрд. лв., докато през август сумата беше със 154 млн. лв. по-малка.

Приходите и помощите по КФП към септември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 32.8 млрд. лева. Спрямо деветмесечието на 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 645,1 млн. лв., при което  ръст се отчита, както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията  от  помощи  и дарения , където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2.1 млрд. лв., неданъчните приходи нарастват с 1.1 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения - с 409,1 млн. лева.

"В частта на неданъчните приходи основно се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката (от 1 юли 2018 г.") , обясниха от финансовото ведомство.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. ще възлизат на 31.5 млрд. лв., - това очакват в  Министерството на финансите. За сравнение разходите по КФП за деветмесечието на 2018 г. бяха в размер на 26.5 млрд. лева. Важно е да  се уточни , че номиналното нарастване спрямо същия период на предишната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (основно поради разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС), разходите за персонал (увеличение с 10% на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 997.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във