Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавен фонд насочва още 42 млн. лв. към фирмите чрез дялови инвестиции

42 млн. лв. допълнителен антикризисен ресурс от Фонда на фондовете (ФнФ) вече е на пазара. Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата. Те ще достигнат до тях чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал извън участието на фонд мениджъра.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране „Иновейшън кепитъл фонд“ и „Витоша венчър партнърс – фонд I“ получиха допълнително съответно 10.4 млн. лв. и 13.6 млн. лв. По този начин наличният капитал на всеки от тях се увеличава съответно на 41 млн. лв. и 50.7 млн. лв. Двата фонда инвестират до 100 хил. лв. в компании във фаза на ускоряване и до 2 млн. лв. във фирми в начален етап на развитие.

Фондът за рисков капитал на „Морнингсайд хил“ добави към инвестиционния си ресурс допълнителни 18 млн. лв. и вече има общо 75.3 млн. лв. Той инвестира до 7 млн. лв. в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.

Предстои подписване на споразумение и с четвъртия финансов посредник – „Ню вижън 3“, за чийто фонд са предвидени допълнителни 14.3 млн. лв. С тях  общият ресурс на фонда ще достигне 57.6 млн. лв. за инвестиции до 2 млн. лв. в компании в начален етап на развитие.

Допълнителният ресурс от общо 56.3 млн. лв. е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от ФнФ. 

Гарантирани кредити

В същото време бе съобщено, че БАКБ е първата банка, която започва отпускането на гарантирани кредити от Фонда на Фондовете. Кредитите са в подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19.

Предприемачите могат да се възползват от инвестиционни кредити с възможност за до 24 месеца гратисен период по главница, кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията от COVID19, както и оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главницата.

Процентът на гаранцията е до 80 % от кредита. Чрез антикризисния инструмент, държавният фонд ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции, произтичащ от портфейл от нови заеми за малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на нуждите от ликвидност или за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ отново е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във