Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата задлъжня през септември с още 349.95 млн. лева

Министерството на финансите проведе през септември два аукциона за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) по 200 млн. лева всеки. След тях правителството е събрало общ дълг за деветте месеца на тази година в размер 2.15 млрд. лева само от вътрешния пазар.

В единия аукцион бяха пласирани съкровищни облигации, които са част от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. (пет години и шест месеца) с падеж 28 март 2028-а. До участие в него бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 203.85 млн. лева. Съгласно взетото от финансовото ведомство решение бяха одобрени поръчки в размер на 149.95 млн. лв. номинална стойност при годишна доходност от 4.13 на сто.

Другият аукцион бе за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации), деноминирана в лева, с падеж 27 юли 2026-та. До участие бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 301.05 млн. лева. А бяха одобрени поръчки в размер на 200 млн. лв. номинална стойност. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност бе 3.01 на сто.

Продължават и дискусиите доколко е удачно сега държавата да поема нов дълг заради повишаващите се лихви. Например през пролетта правителството продаваше държавни ценни книжа при годишна доходност между 0.55 и 1.33 процента. Тя обаче продължава да расте през последните месеци, но, както коментират експертите, цената на всяка емисия зависи от настроенията на пазара и не може да става сравнение коя е по-евтина или по-скъпа.

За октомври са планирани четири аукциона за общо 750 млн. лева. Първият ще е на 3 октомври. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 година. Според условията, определени от Министерството на финансите, номиналната стойност на предложеното количество е 200 000 000 лева. А годишният лихвен процент е 2.25 на сто.

Съдейки по индикативния емисионен календар на финансовото министерство, през ноември и декември е предвидено да се извърши продажба на ДЦК на обща стойност 900 млн. лева.

Излиза, че до края на 2022-ра държавата може да поеме дълг в размер на нови 1.65 млрд. лева. Припомняме, че по Закона за държавния дълг лимитът, който може да бъде поет през годината, е 10.3 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във