Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата взе още 200 млн. лева дълг при рекордно ниска доходност

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца и с падеж 21.12.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Финансовото министерство предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 29 януари 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 463 150 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност
135 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.32. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.03 лв. на 100 лв. номинал.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,13 %, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент, съобщават от финансовото министерство.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател (0,18 %). Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 48 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 47%, следвани от застрахователните дружества с 36,8 %, пенсионни и гаранционни фондове – 9,6 %, договорни фондове – 1,1 % и други инвеститори – 5,5 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във