Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата ще търси от вътрешния пазар 300 млн. лв. нов дълг

След като преди седмица държавата отказа всички поръчки за продажбата на облигации на стойност 200 млн. лв., сега Министерството на финансите ще опита да пласира на вътрешния пазар нов дълг от същата 5-годишна емисия, само че за 300 млн. лева. БНБ обяви в понеделник (15 март), че аукционът ще се проведе след седмица - на 22 март. Финансовото министерство отново ще опита да емитира дълга при 0.00 % годишен лихвен процент.

На предишния търг, на който Министерството на финансите отказа всички поръчки, тъй като интересът беше малко по-слаб, а инвеститорите поискаха малко по-висока доходност в сравнение с аукциона през февруари. В своята позиция министерство каза, че е отхвърлило поръчките "отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена". Министерството на финансите добавя, че "ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране".

Данните на БНБ за пропадналия търг показват, че средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.24 лв. на 100 лв. номинал. Това съответства на около 0.27% доходност. Три седмици по-рано на аукцион на същата емисия постигнатата доходност беше 0.14%. 

От началото на 2021 г. държавата е емитирала на вътрешните пазари нов дълг в размер 500 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4.5 млрд. лв., т.е. на разположение остават 4 милиарда.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5 годишна емисия при доходност от 0.14%.

Според последните данни дългът на подсектор „Централно управление“ към края на януари 2021 г. възлиза на 28.955 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) е 23.2 процента. Размерът на фискалния резерв е 9.7 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във