Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата ще повишава финансовата грамотност на населението

Министерският съвет прие Национална стратегия за финансова грамотност на България и План за действие (2021-2025 г.) към нея, съобщиха от правителствената информационна служба.

Документът е насочен към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители / учители, провеждащи часове по финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други.

"Финансовата грамотност и финансовото образование са ключова предпоставка при вземането на устойчиви финансови решения и постигането на финансово благосъстояние за всеки човек. Предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите на финансови услуги, бързото развитие на финансовия сектор, увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги и институции обуславя необходимостта от повишаването на финансовата грамотност и финансовото образование във всички сектори на обществото. Ефектите от настоящата пандемия също потвърждават необходимостта от по-добро и по-ефективно управление на личните финанси", отбелязват от кабинетът. 

В България има изпълнени или се изпълняват много програми и инициативи, чиято цел е подобряване на финансовата грамотност на населението.

Проектът на стратегия обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Успешното изпълнение на мерките в проекта на Плана за действие към стратегията е от съществено значение за повишаването на нивото на финансова грамотност на населението.

Стратегията е разработена в рамките на работна група с широко представителство, като е използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерството на финансите на Нидерландия. Дейностите в областта на финансовата грамотност се координират на национално ниво от Министерството на финансите.

Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2020 г. за финансова грамотност на гражданите в Югоизточна Европа показва, че българите се справят добре с краткосрочното управление и контрола върху финансите си, но са под средното за региона по отношение на дългосрочното планиране.

Около 78.6% от българите разчитат на държавата за доходи по време на пенсионния си период. Алтернативите, използвани за спестяване у нас са най-вече в наличност или в банков депозит. Има сериозни различия между отделните обществени групи. С най-нисък общ резултат за ниво на финансова грамотност са младите хора под 30-годишна възраст– 53%. Населението между 30 и 60 години имат среден резулат от 61%, а най-възрастните - 57%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във