Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата ще опита да поеме нов дълг за още 200 млн. лева

След като в понеделник (15 февруари) правителството емитира 300 млн. лв. нов дълг чрез продажбата на ДЦК на вътрешния пазар, БНБ съобщи, че на 22 февруари ще се проведе нов аукцион за продажба на държавни облигации. Този път Министерството на финансите иска да емитира дълг от 200 млн. лв. при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Предложените за продажба съкровищни облигации са със срочност от пет години - с падеж 24.02.2026 година.

Преди ден МФ пласира лихвоносни съкровищни облигации с падеж 17.08.2031 година при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,14%. 

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. Участниците показаха висок интерес към книжата, а  най-голямо количество ДЦК  придобиха банките – 66,7 %, следвани от застрахователните дружества,придобили  20,7 %, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7 %, договорни фондове – 2,6 % и други инвеститори – 3,3%.

На вътрешния пазар през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева.

За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4.5 млрд. лева. Той може да бъде привлечен както от вътрешния, така и от международните пазари. Всичко зависи от преценката на Министерството на финансите за това къде ще постигне по-добри условия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във